กิจกรรมสมาชิก

สมาชิกนัดพบปะสังสรรค์ แจ้งข่าว

26 ต.ค. 2564
งานพบปะสังสรรค์สมาชิกชมรมบ้านคนรักสุนทราภรณ์ประจำเดือน วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553 (เหม็ง)
จัดที่ ที่ทำการชมรมบ้านคนรักสุนทราภรณ์ ห้องอาหาร "กลิ่นแก้ว"  12.00น.-เช้าวันใหม่  ป๋าอู๊ด ทิดแก้ว และ พันแสน  300 บาท/สมาชิก1ท่าน  เป็นค่าบริการของร้านกลิ่นแก้วในการจัดอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอร์ และอื่นๆ ตั้งแต่หลัง18.00น.เป็นต้นไป (อาหาร ของฝากจากสมาชิกอื่นๆและเครื่องดื่มที่นำมาแบ่งกันชิม ยังคงมีตลอดรายการ)  ไม่จำกัด  ตามสบาย

ตามมติเพื่อนสมาชิกชมรมบ้านคนรักสุนทราภรณ์ ที่กำหนดให้มีการพบปะสังสรรค์กันระหว่างสมาชิกทั้งเก่าและใหม่ ณ ที่ทำการชมรมฯ "ร้านกลิ่นแก้ว"อย่างน้อยเดือนละ1ครั้ง จุดประสงค์หลักก็เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีให้ได้มีการพูดคุยแนะนำสมาชิกที่มาใหม่และเก่าได้รู้จักกัน และเพื่อให้เกิดความรักความเข้าใจความสามัคคีอันดีในระหว่างเพื่อนสมาชิกด้วยกัน และเพื่อให้ได้รับข้อเสนอความคิดดีๆจากเพื่อนสมาชิก อันจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาชมรมบ้านคนรักสุนทราภรณ์ต่อไป อนึ่งเนื่องในโอกาสที่เป็นการพบปะสังสรรค์ครั้งที่1ของปี2553 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่มวลสมาชิก จึงเรียนเชิญ ป๋าอู๊ด ทิดแก้ว และ พันแสน ร่วมเป็นพ่องานในการจัดงานครั้งนี้ ส่วนรายละเอียดของรายการที่เราจะจัดให้เกิดความสนุกสนานและมันในอารมณ์อย่างไร ขอเรียนเชิญสมาชิกฯเสนอเข้ามากันได้ครับ ส่วนจำนวนสมาชิกไม่จำกัดเราจำนวน การลงชื่อเป็นเพียงแนวทางในการจัดอาหารเท่านั้น ดังนั้นสมาชิกท่านใดที่ยังไม่สะดวกหรือไม่แน่ใจว่าจะว่างหรือไม่ในวันนั้น ไม่จำเป็นต้องลงชื่อครับ ถึงวันงานเรียนเชิญทุกๆท่านเลยครับ และคงจะทำให้ประหลาดใจมากที่ท่านไม่ลงชื่อแล้วมาพบกับเรารวม 0 ความเห็น