กิจกรรมสมาชิก

สมาชิกนัดพบปะสังสรรค์ แจ้งข่าว

27 ต.ค. 2564
ทำบุญเลี้ยงพระและพบปะสังสรรค์สมาชิกชมรมบ้านคนรักสุนทราภรณ์ประจำเดือนครั้งที่3 วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 (เหม็ง)
จัดที่ ห้องอาหาร "กลิ่นแก้ว"  เลี้ยงพระเพล หลังหมดพิธีสงฆ์ เริ่มงานพบปะสังสรรค์สมาชิกประจำเดือนจนสว่างของวันที่อาทิตย์ที่21กพ,  คุณภัทและคุณTIK INTER  ไม่เสียค่าใช้จ่าย-สำหรับผู้ที่จะนำอาหารหรือปัจจัยมาเพื่อร่วมทำบุญถวายพระให้นำถึงร้านกลิ่นแก้วก่อน10.00น.  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น (เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ให้สมาชิกนำมาเอง)  ไม่จำกัดจำนวน  แต่งกายตามสบาย

เรียนเชิญสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์ทุกท่านร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพลให้กับที่ทำการชมรมฯ ภายหลังจบพิธีสงฆ์เรียนเชิญสมาชิกร่วมรับประทานอาหารและงานพบปะสังสรรค์สมาชิกชมรมฯประจำเดือน ครับมาพบกันให้ได้นะครับรวม 0 ความเห็น