กิจกรรมสมาชิก

สมาชิกนัดพบปะสังสรรค์ แจ้งข่าว

20 ต.ค. 2564
พบปะสังสรรค์ประจำเดือน สิงหาคม 2553 วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2553 (ภัท)
จัดที่ ห้องชมรมบ้านคนรักสุนทราภรณ์ ชั้น 2 ห้องอาหารกลิ่นแก้ว  เสาร์ที่ 7 สิงหาคม เวลาเริ่มตั้งแต่ 12.00-เช้า (8 สิงหาคม)   จัดโดย ภัท   ค่าใช้จ่าย 300 บาท เหมือนดังเฃ่นที่เคยจัดมารวม 0 ความเห็น