กิจกรรมสมาชิก

สมาชิกนัดพบปะสังสรรค์ แจ้งข่าว

26 ต.ค. 2564
สังสรรค์ครบรอบ 10 ปี บ้านคนรักสุนทราภรณ์ วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555 (โย่ง)
จัดที่ สโมสรท่าอากาศยาน ถนนเชิดวุฒิกาศ ดอนเมือง  17.00-24.00 น.   ค่าใช้จ่าย 600 บาท โต๊ะละ 10 ท่าน   เป็นค่าวงดนตรีสุนทราภรณ์วงใหญ่ ค่าอาหารโต๊ะจีน เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าสถานที่ ค่าจัดเตรียมงาน และค่าจัดงาน   รับได้ ไม่เกิน 40 โต๊ะ โดยโต๊ะที่จองและโอนเงิน 35 โต๊ะแรก ได้สิทธิร้องเพลงโต๊ะละ 2 เพลง   การแต่งกาย สุภาพ หรือสวมเสื้อบ้านคนรักสุนทราภรณ์

พบเพื่อนสมาชิก สังสรรค์ปีใหม่ 2555 ฉลองบ้านคนรักสุนทราภรณ์มีอายุครบ 10 ปี ร่วมร้องเพลง โต๊ะละ 2 เพลง และลีลาศกับวงดนตรีสุนทราภรณ์วงใหญ่รวม 0 ความเห็น