ยูงกระสันเมฆ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  นกยูงกระสันหมายมั่นเมฆฝนมา
แหงนมองจ้องฟ้าทุกวัน
เพราะรักจะชมสมเสก หมายรักถึงเมฆเทียวนั่น
เจ้าใฝ่กระสันผิดชั้นกันไกล
นกยูงศักดิ์น้อยหมายคอยเมฆฝนปอง
นกยูงก็หมองดวงใจ
รักสูงจูงใจให้ตรม เหินฟ้าไปชมไม่ได้
แหงนมองหมองใจให้ผูกพัน

* ใฝ่สูงเกินเจียม
ดังหัวใจแห่งเรียมใฝ่ฝัน
ใฝ่ฝืนตื้นตัน
เรียมกระสันมากไป
นกยูงกระสันหมายมั่นผสมพันธุ์
เหมือนเรียมกระสันขวัญใจ
รักสูงดังยูงรักเมฆ รักแล้วสมเสกไม่ได้
ระทมฤทัยจริงเจ้าเอย

... ซ้ำตั้งแต่ *
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


...นกยูงกระสันหมายมั่นผสมพันธุ์
เหมือนเรียมกระสันขวัญใจ...

เนื้อเพลงวรรคนี้ทำให้เพลงนี้ถูกห้ามออกอากาศในสมัยหนึ่ง...

นิมิตฯ
© คำร้อง - สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง - เวส สุนทรจามร
ดำริ
© เป็นเพลงที่ครูแก้วแต่งจากโคลงของศรีปราชญ์ ใน"ตำนานศรีปราชญ์" มี ๓ เพลง คือพรานล่อเนื้อ ยูงกระสันเมฆ นวลปรางนางหมอง ไม่แน่ใจครับ ท่านผู้รู้ ช่วยเพิ่มเติมได้ครับ
radio2005
© สุรศักดิ์ เอี่ยมมนตรี ขับร้องสด
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงยูงกระสันเมฆ