ยอดชีวัน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โอ้แม่น้องหญิงเอย
ก่อนเราไม่เคยห่างกันเลยจากไกล
คำหรือสิ่งใด
มาโน้มดวงฤทัยให้น้องไปจากพี่
ตรมฤทัยไม่เห็นหน้า
โอ้แก้วตาคนดี
ยอดดวงใจของพี่
เหตุใดหลบหนี ปล่อยให้พี่ตรมใจ
คอยเฝ้าแต่คอย
ใจของพี่เลื่อนลอย คอยเจ้าอยู่ไหน
โอ้แม่ยอดชีวาจงกลับมาเร็วไว
ให้พี่ชื่นใจชมเชย
คอย คอยพบหน้า
กลับมา เจ้าจงอย่าแรมเลย
ความรักพี่นี่เอ๋ยพี่ตรอมตรมเหลือข่มชมเชย
ความรักพี่นี้เอยเจ้าอย่าเลยร้างห่างลับไป

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ทำนองคล้ายกับเพลงไทยเดิมอะไรสังเพลง ใครทราบบ้างครับว่ามาจากเพลงใด
สบสันต์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงยอดชีวัน