จงทำดี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  จงทำดีจงทำดี
ต่อกรณีย์ที่ดีที่ควรกระทำ
จงทำดีมีศีลธรรม
เพื่อผลกรรมดีงามตามสนอง

จงทำดีจงทำดี
สร้างทางชีวีที่มีมาลีลาตรอง
พลางดำเนินเชิญขวัญครอง
โลกสีทองลำยองมองชื่นตา

จงทำดีจงทำดี
เสียแต่วันนี้ดีกว่า
คุณธรรมนั้นล้ำค่า
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

จงทำดีจงทำดี
ต่อกรณีย์ที่ดีที่ควรกระทำ
กรรมทำมาจะน้อมนำ
ให้ผลกรรมดีงามตามตอบแทน

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้วงดนตรีสุนทราภรณ์แต่งขึ้นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร คำขวัญในปีนั้น (จำไม่ได้ว่าปี พ.ศ. ใด ) ว่า " จงทำดี มีศีลธรรม ถือความสัตย์ พึงขจัด รักโลภ และโกรธหลง "
ศยามล
© เพลงนี้ศรีสวัสดิ์แต่งให้กับจอมพลถนอม กิตติขจร แล้วได้รับรางวัลเป็นสร้อยคอทองคำหนักสิบบาท และท่านสั่งให้กรมประชาสัมพันธ์เปิดประจำหลังข่าวทุกวัน เพื่อเตือนสติให้คนทำความดี
นคร พิจิตรวรการ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงจงทำดี