เจ้าพระยาสายเดียวกัน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  แผ่นดินของไทย เป็นสายใจเผ่าไทยทุกคน
ท่ามกลางสายชล อาบกมลคือเจ้าพระยา
เทิดนามนที ชูศักดิ์ศรีของไทยนานมา
ผองไทยในถิ่นนานา ก็ดุจสาขาของธาราสายเดียวกัน
สืบสายเจ้าพระยา สืบสายเจ้าพระยา
สืบสายเจ้าพระยา สายเดียวกัน
มาเถิดไทยน้องพี่ ในชาตินี้เราเลือดเดียวกัน
ถือกำเนิดเกิดสัมพันธ์ ทรวงแม่นั้นคือแผ่นดินรวมถิ่นไทย
จงร่วมใจไว้ศักดิ์ จงร่วมรักเป็นหลักดวงใจ
ถือกำเนิดเกิดทิศใด จำมั่นไว้เราเลือดไทยใจผูกพัน
เรานี้เป็นคนไทย ชั้นใดเพศใดก็ร่วมพ้องเดียวกัน
เราจงมุ่งดำรงไทยนั้น เกิดเกื้อหนุนกันร่วมชีวันสืบกันมา
มาเถิดไทยน้องพี่ ในชาตินี้เราร่วมบูชา
สายธารแห่งเจ้าพระยา เป็นอุทกธารอุรา ของแม่ไทย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเจ้าพระยาสายเดียวกัน