กระท่อมรัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ     
  (ช.) ถิ่นนี้แม่งามทรามวัย น้องหรือเป็นเจ้าของ
(ญ.) เหตุใดเล่าเอยไฉนเลยมาจ้อง
(ช.) ช่างงามโสภา .. (ญ.) จะมาหาใคร
(ช.) ก็คนนี้ไง ......... (ญ.) ใช่คนสำรอง
(ช.) ถูกใจถึงมอง .... (ญ.) เมื่อมองแล้วไป
(ช.) โปรดจงเห็นใจ.. (ญ.) จะไปไหนไป
(ช.) พี่เป็นคนถิ่นไกล (ญ.) ถอยไปดีกว่า
(ช.) อย่าเคืองขุ่นเลยดวงใจ ขออภัยเถิดหนา
(ญ.) อย่าทำปากดีหรือตีสองหน้า
(ช.) พี่จนแสนจน ...... (ญ.) แต่ยังสำราญ
(ช.) พี่มาของาน ...... (ญ.) ออกงานไหนมา
(ช.) จากกรุงขวัญตา .. (ญ.) ผ่านมาหนใด
(ช.) เจอะจอมขวัญใจ.. ญ.) กลับไปเสียที
(ช.) โอ้แม่ยอดชีวีน้องจงเห็นใจ
(ญ.) อยู่ในกรุงก็คงสุขสันต์เหตุใดนั้นจากไกล
(ช.) อยากมีหลักฐานหางานทำไร่
(ญ.) ตรากตาเนื้อตัว ... (ช.) ไม่กลัวแล้วเอย
(ญ.) ไม่นานละเลย ..... (ช.) ไม่เคยท้อใจ
(ญ.) จะจริงหรือใจ ...... (ช.) จากใจของตน
(ญ.) พูดไปวกวน ........ (ช.) อยู่จนถึงตาย
(ญ.) ไม่อยากเชื่อคำชาย (ช.) มิกลายวาจา
(ญ.) หมั่นพรวนดินด้วยความแข็งขัน
อย่าเกียจคร้านไร่นา
(ช.) อยู่ใกล้ทรามวัย ถึงตายไม่ว่า
(ญ.) ให้จริงเหมือนคำ ... (ช.) ให้คำสาบาน
(ญ.) หากนานแสนนาน .. (ช.) ไม่พานร้างลา
(ญ.) อย่าลืมสัญญา ...... (ช.) ไม่ลืมสัญญา
(ญ.) ช่วยดำไถนา ........ (ช.) อยู่เคียงขวัญตา
(พ.) สร้างกระท่อมปลายนา ไว้รอรักเอย

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ-ชวลี ช่วงวิทย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© อ่านพบในเอกสารวิจัยบอกว่ามาจากเพลงไทยเดิม-ลาวพุงดำ-ครับ หาฟังได้ที่FM104.75 แล้วจะชอบ
สมควร
© (ญ.) ตรากตรำเนื้อตัว ... (ช.) ไม่กลัวแล้วเอย
vip94

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกระท่อมรัก