สร้อยฟ้า

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชอุ่ม ปัญจพรรค์
ทำนอง สมพงษ์ ทิพยะกลิน     
  สร้อยฟ้าเธอสวย (ฮัม) ดังจะหยาดฟ้า
(ฮัม) นางในแหล่งหล้าสุดหาใดปาน
สร้อยฟ้า (ฮัม) เธอดังสวรรค์บันดาล
แจ่มจันทร์นั้นยังอาย
ชื่อสร้อยฟ้าเสมอใจรักไม่คลาย
ฉันชื่นชมโฉม อาลัยรักนิรัดร์
สร้อยฟ้า เนตรดังดาวผ่องพรรณ
ยามยิ้มหวานชวนให้ฉันชื่นใจ

สร้อยฟ้าคือเพชร (ฮัม) ที่ประดับฟ้า
(ฮัม) แววาวผ่องหล้าม่านฟ้าเรียงราย
สร้อยฟ้า (ฮัม) งามเด่นดังโสมนวลใย
อีกดาวไซร้รวมกัน
ถ้าสร้อยฟ้าได้คล้อยมา
ชิดชื่นพลันฉันรื่นรมย์สวมชีวันทุกวันไป
สร้อยฟ้าโปรดมาประดับใจ
ครองรักไว้ ดั่งสวรรค์ใกล้มือ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงจากภาพยนต์เรื่อง สร้อยฟ้าขายตัว
WINTER
© มีพิมพ์ผิดอยู่สองจุดนะครับ คือ
อาลัยรักนิรันดร์ และ แวววาว
เล็กศร
© ม่านฟ้าเรียงราย ฟังครูวินัยร้องน่าจะเป็น ม่านฟ้าเรืองไร
เล็กศร
© ผมก็มีความเห็นเช่นเดียวกับคุณเล็กศรครับ
ม่านฟ้าเรืองไร เรืองไรแปลว่า
Search result for เรืองไร (4 entries) (1.2662 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรืองไร-, *เรืองไร*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
เรืองไร ว. มีแสงสุกสว่างเหมือนทอง, ไรเรือง ก็ว่า.
หลังเกษียณ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสร้อยฟ้า