ความรักกับวาสนา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  คิดถึงชีวืต คิดจนวันตาย
สุดมุ่งสุดหมายให้เที่ยงธรรม
ด้วยเป็นชีวิตที่ชะตากรรม
เหลือที่จะนำวาสนา
ฉันมีคนรัก รักก็เลื่อนลอย
สุดเอื้อมสุดสอยคอยตั้งตา
ด้วยเธออยู่สูงเหลือจะจูงมา
เอื้อมเด็ดดอกฟ้าพาใจหวั่น
คู่อื่นบุญเขาเคยคู่
ได้ร่วมชู้คู่กัน
โชคเราไม่สมกัน
ได้แต่แลฝันทุกคืนวันฉันต้องตรม
เขามาทีหลังยังได้ชมเชย
แต่อกเราเอ๋ยไม่ได้ชม
ดั่งว่าวขาดผลอยลอยตามลม
เมื่อยากจะชมบุญไม่สมชมไม่ได้

คู่อื่นบุญเขาเคยคู่
ได้ร่วมชู้คู่กัน
โชคเราไม่สมกัน
ได้แต่แลฝันทุกคืนวันฉันต้องตรม
เพราะวาสนามาไม่เทียมเธอ
แค่นจะเผยอเข้าไปชม
เมื่อบุญไม่ถึงจึงระทม
ฝืนใจสุดข่ม ชาติหน้าคงได้ชมเธอ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ครูแก้วแต่งเนื้อ ครูเอื้อให้ทำนอง
คลังแผ่นครั่ง
© จังหวะแทงโก้ครับ
มิค
© เนื้อเพลงบรรทัดที่3 ที่ถูกต้องคือ " ด้วยเส้นชีวิตคู่ชะตากรรม"
Tic
© เนื้อเพลงบรรทัดที่3 ที่ถูกต้องคือ " ด้วยเส้นชีวิตคู่ชะตากรรม"
Tic

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงความรักกับวาสนา