สวนรัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ม.จ. จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์
ทำนอง ม.จ. จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์     
  (ญ.) ชมเหล่ามาลีนี้เพลินใจ
(ช.) เหตุใดมาลีล้วนงามครัน
(ญ.) ปลูกไว้นานวันเมื่อฉันตรอมใจ
(ช.) กระไรขื่นขมถึงตรมทรวงใน
(ญ.) ศรรักปักในฤทัยใฝ่ฝัน
(ช.) รักหน่วงในใจเหลือรำพัน
(ญ.) แน่งน้อยนวลจันทร์นั้นคือใคร
(ช.) รูปน้องวิไลหยาดฟ้าลาวัณย์
(ญ.) ใจพรั่นหวั่นนักรักคลายกลายพลัน
(พ.) รักกันมั่นใจ รักไม่จืดจาง
(ช.) ชมเหล่ามาลีงามตา........(ญ.) ขอให้ใจมั่น
(ช.) ความรักเธอเปี่ยมชีวัน.....(ญ.) พรั่นใจจะหมาง
(ช.) ใจรักไม่เลือนเจื่อนจาง
(ญ.) กลัวเหมือนมาลีข้างทางยามรักเบาบางทิ้งขว้างห่างไป
(ช.) เก็บงำความรักไว้ในใจ
(ญ.) ทำไมปิดบังหวังเกลื่อนความใน
(ช.) น้ำคำนั้นเล่าไม่เท่าดวงใจ
(ญ.) รักให้มั่นคงซื่อตรงคงไว้
(พ.) มั่นรักดวงใจดังดอกบัวงาม
(ญ.) ดังดอกบัวบานหวานรักคง
(ช.) รูปทรงบัวงามยามบัวบาน
(ญ.) ไม่รู้โรยคงรูปทรงทนทาน
(ช.) รักจริงยิ่งหวานเหมือนบานชื่นบาน
(ญ.) บานเช้าตระการ บานเย็นไสว
(ช.) ดมดอกพะยอมหอมไม่วาย
(ญ.) กล้วยไม้งามยวนล้วนวิไล
(ช.) บุปผาว่างามไม่เหมือนทรามวัย
(ญ.) รักให้ซื่อตรงรักทรงคงไป
(พ.) รักแท้แน่ใจ รักไม่จืดจาง
(ช.) กุหลาบแลงามยามเยือน..(ญ.) เตือนให้รักมั่น
(ช.) ความรักเธอเปี่ยมชีวัน.......(ญ.) พรั่นใจจะหมาง
(ช.) ใจรักไม่เลือนเจื่อนจาง
(ญ.) กลัวเหมือนมาลีข้างทางยามรักเร่พรางรักซ้อนอ่อนใจ
(ช.) ดอกพุทธรักษาลาวัณย์
(ญ.) ดังพรเสกสรรค์รักมั่นในใจ
(ช.) ขอคุณพระไตรรัตน์ปักทรวงไว้
(ญ.) คุ้มให้มั่นคงซื่อตรงทรงไว้
(พ.) มั่นรักดวงใจดังดอกบัวบาน

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา-สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© คุณ เทพกร บวรศิลป์ ได้กล่าวถึงเพลงนี้โดยพิสดารไว้ในหน้า"กระทู้"
กระทู้ที่ 1041
http://websuntaraporn.com/suntaraporn/board/posting.asp?GID=1041
นิมิตฯ
© ประโยคที่ร้องว่า....(ญ.) รักให้มั่นคงซื่อตรงคงไว้ ...ได้ยินคุณมัณฑนาร้องว่า " รักให้มั่นคงซื่อตรงทรงไว้....."

vip94
© (ช.) ขอคุณพระไตรรัตน์ปักทรวงไว้ = (ช.) ขอคุณพระไตรรัตน์ปัดปวงภัย
vip94
© เพลงนี้ต้องใช้ลูกคอเสียงสูงมากครับ
ฟลุค
© เห็นในหนังสือรวมเพลงวงดนตรีกรมโฆษณาการ ของคุณชาตรี ศิลปสนอง (จัดพิมพ์ปี 2535) เพลงสวนรักนี้จะมีเนื้อเพลงฉบับเต็มซึ่งยาวกว่านี้อีกเท่าตัว ไม่ทราบว่ามีการบันทึกฉบับเต็มหรือมีการร้องสดไว้ด้วยหรือเปล่า ใครเป็นผู้ขับร้อง อยากฟังน่ะครับ
กิมหงวน

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสวนรัก