จอมนางในดวงใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ     
  จอมนางในดวงใจ
โอ้ทรามวัยน้องเป็นดวงใจพี่
จอมใจจอมนางนี้
พี่มีน้องนางเพียงเดียวดาย
ดวงดาวประดับฟ้า
พร่างพราวมาเกลื่อนตาดูเหลือหลาย
แต่เดือนที่เฉิดฉาย
นั้นดวงเดียวประดับนภา

* เธอคือเดือนงามนั้น
ผ่องพรรณเต็มดวงอยู่กลางทรวงใน
เหมือนโคมส่องกลางใจ
ชุบชีวีฉันให้สุขสันต์คือขวัญตา
จอมนางในดวงใจ
เทิดทูนไว้สูงในคุณและค่า
จอมใจใครจะหา
งามพร้อมดังกัลยา วาสนาของพี่เอย

(..... ซ้ำตั้งแต่ *)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงนี้ วินัย จุลละบุษปะ ร้องบันทึกเสียงกับวงดนตรี ศิษย์จามร
นิมิตฯ
© เพลงไพเราะความหมายดี..จังหวะก็สนุกครับ.
ไร่นวภัทร
© เพลงจอมนางในดวงใจ เป็นเพลงในจังหวะ "บีกิน" บรรเลงโดยวงดนตรี "คณะศิษย์จามร"
มีครูเวส สุนทรจามร เป็นหัวหน้าวงครับ

มนต์เสียงเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงจอมนางในดวงใจ