จำจากโดม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง วิทยา สุขดำรงค์
ทำนอง วิทยา สุขดำรงค์     
  ถึงวาระจากโดมไป
เหมือนใจของเรานี้จะขาดรอน
ด้วยรักโดมสุดถอน
มิเคยจากจร จึงเศร้าอาวรณ์เมื่อต้องจากไป
คิดถึง คิดถึง คิดถึงมวลเพื่อน
ทุกวันหนอเราเคยเอื้อนถ้อยคำวอนเย้าหยอกใครๆ
ยามพลั้งเราให้อภัย
ไม่คิดใส่ใจเพราะใจเรามีต่อกัน
คิดถึงร่มเงาชงโค
และร่มโพธิ์ที่เคยร่มเย็นสุขสันต์
ร่มไม้คล้ายฉัตรสวรรค์
ร้อนคลายจากพลันเหมือนนั่งชื่นบานภายใต้ดวงเดิอน
แสนหม่นแสนจนใจเสียจริงๆ
แสนจนฤทัยเสียยิ่งที่ทุกสิ่งหนอช่างตรึงเตือน
อยู่ไหนใจไม่บิดเบือน
ไม่ลืมไม่เลือนรักโดมฝังแน่นหทัย
ขอลาแล้วแม่โดมเอ๋ย
แคว้นที่เคยให้ความร่วมเย็นจิตใจ
บัดนี้ต้องจากไป
แม้นฝืนอย่างไรก็ต้องจากไปตามข้อผูกพัน
ถึงใจ ถึงใจ ไม่ยอมจะจาก
ถึงใจไม่ยอมจะพราก ต้องจำจากแล้วอยากโศกศัลย์
หากกายต้องไกลจากกัน
จิตฉันยังแบ่งปันชีวันไว้กับแม่โดม.
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... พิณ แอลเอ
ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ทุกวันหนอเราเคยเอื้อนถ้อยคำเยือนเย้าหยอกใครๆ
-
© "แสนจนฤทัยเสียยิ่งที่ทุกสิ่งหนอช่างตราตรึง"

© ทำนองไพเราะ คำร้องเศร้า ซึ้ง ฟังซะเกือบทุกวัน
2771 น.
© ไม่คิดใส่ใจ เพราะใจรักมีต่อกัน

vip94
© เหมือนจิตใจ ของเรานี้จะขาดรอน

vip94
© ขอแก้ไขเนื้อเพบงค่ะ
ถึงวาระจากโดมไป เหมือนจิตใจของเรานี้จะขาดรอน
อ.วรรณี ศรีสติ
© ขอแก้ไขเนื้อเพลงค่ะ
1.ถึงวาระจากโดมไป เหมือนจิตใจของเรานี้จะขาดรอน
2.ทุกวันหนอเราเคยเอื้อน ถ้อยคำเยือนเย้าหยอกใครๆ
3.ไม่คิดใส่ใจเพราะใจรักมีต่อกัน
4. แสนจนฤทัยเสียยิ่งที่ทุกสิ่งหนอช่างตราเคือน
5. แคว้นที่เคยให้ความร่มเย็นจิตใจ
6. บัดนี้ต้องจากไกล
7.ถึงใจไม่ยอมจะพราก ต้องจำจากแล้วอย่างโศกศัลย์
8. จิตฉันแบ่งปันชีวันไว้กับแม่โดม
อ.วรรณี ศรีสติ
© ขอแก้ไขเนื้อเพลงค่ะ
1.ถึงวาระจากโดมไป เหมือนจิตใจของเรานี้จะขาดรอน
2.ทุกวันหนอเราเคยเอื้อน ถ้อยคำเยือนเย้าหยอกใครๆ
3.ไม่คิดใส่ใจเพราะใจรักมีต่อกัน
4. แสนจนฤทัยเสียยิ่งที่ทุกสิ่งหนอช่างตราเคือน
5. แคว้นที่เคยให้ความร่มเย็นจิตใจ
6. บัดนี้ต้องจากไกล
7.ถึงใจไม่ยอมจะพราก ต้องจำจากแล้วอย่างโศกศัลย์
8. จิตฉันแบ่งปันชีวันไว้กับแม่โดม
อ.วรรณี ศรีสติ
© ขอแก้ไขเนื้อเพลงค่ะ
1.ถึงวาระจากโดมไป เหมือนจิตใจของเรานี้จะขาดรอน
2.ทุกวันหนอเราเคยเอื้อน ถ้อยคำเยือนเย้าหยอกใครๆ
3.ไม่คิดใส่ใจเพราะใจรักมีต่อกัน
4. แสนจนฤทัยเสียยิ่งที่ทุกสิ่งหนอช่างตราเคือน
5. แคว้นที่เคยให้ความร่มเย็นจิตใจ
6. บัดนี้ต้องจากไกล
7.ถึงใจไม่ยอมจะพราก ต้องจำจากแล้วอย่างโศกศัลย์
8. จิตฉันแบ่งปันชีวันไว้กับแม่โดม
อ.วรรณี ศรีสติ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงจำจากโดม