รำวงแห่เทียนพรรษา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ไพฑูรย์ แสงอนันต์
ทำนอง ไพฑูรย์ แสงอนันต์     
  แต่ช้าแต่เอ้าแต่ช้าแต่
เขาแห่เทียนมาเอ้าแห่เทียนมา
แห่เทียนพรรษากันมา พร้อมใจบูชาพระพุทธองค์

ม่งเท่งม่งชะม่งเท่งม่ง ม่งเท่งม่งชะม่งเท่งม่ง

แห่เทียนวันเข้าพรรษา บูชากันแต่โบราณ
สืบทอดกันมาช้านาน เหล่าลูกหลานเพียรสานต่อไป
แห่เทียนวันเข้าพรรษา แห่เอาเทียนเวียนมาครั้งใด
ชาวชนต่างน้อมพร้อมใจ เทิดทูนถวายพระพุทธองค์

ม่งเท่งม่งชะม่งเท่งม่ง ม่งเท่งม่งชะม่งเท่งม่ง

แห่เทียนไปถวายวัด มนัสศรัทธามี่นคง
ศาสนานั้นพาเสริมส่ง ชาติดำรงคงไทยเสรี
พวกเราหมู่เหล่าชาวชน ใฝ่กมลเสริมสร้างศักดิ์ศรี
แห่เทียนพรรษาทุกปี ยึดประเพณีนี้ให้ยืนยง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... Rexko
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรำวงแห่เทียนพรรษา