มาลีรุ่งอรุณ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เมื่อยามรุ่งรางฟากฟ้าก็จางพร่างพราว
ดอกไม้ยามเช้ากลิ่นหอมยั่วเย้าวิญญา
หลายเพศหลายพันธุ์บุปผา
แสงทองส่องฟ้าชักพาชื่นใจ
กุหลาบมณฑาและสารภีทานตะวัน
บุหงาประหงันบุหรงบุหลันอันใด
สายหยุดพุดตานอ่อนไหว
รักเร่กล้วยไม้วิไลงามตา
กาหลงอัญชัญลั่นทม
บานเช้าชัดชมสร้อยระย้า
ประดู่คัดเค้ารื่นเร้าจำปา
ยี่สุ่นพิกุลเฟื่องฟ้า ลัดดาพารื่นฤดี
ดอกเขี้ยวกระแตไม่แพ้ลำดวนซ่อนกลิ่น
กลิ่นหอมกระถินให้หลงถวิลมาลี
ถึงยามแสงทองผ่องสี ผกาเหล่านี้ทวีงามเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... Preecha / Texas/เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


คุณมัณฑนา โมรากุล บันทึกเสียงเพลงนี้ไว้กับแผ่นเสียง ตรา กระต่าย หน้าสีเหลือง ของห้างนาย ต. เง็กชวน รหัสแผ่น T. 9078 อีกหน้าหนึ่งคือเพลง "แว่วเสียงเธอ" ที่ขับร้องโดย คุณเพ็ญศรี พุ่มชูศรี
Preecha / Texas/เทพกร บวรศิลป์
© บุหงาประหงัน.... = บุหงาปะหงัน...
vip94
© - เพลงมาลีรุ่งอรุณน่าจะเป็นเพลงที่ชมดอกไม้ยามเช้า แต่ในบรรทัดที่ 6 มี "บุหรง" แปลว่านก, นกยูง กับ "บุหลัน" แปลว่าเดือน, ดวงเดือน, พระจันทร์ ซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกัน
- ได้สอบทานคำในภาษาชวาทั้งสองคำนี้แล้วมี "บุหงง" เป็นไม้พุ่ม ดอกสีเหลือง กลีบดอกประสานกันเป็นถุง กับ "บุหงัน" แปลว่าดอกไม้ ซึ่งน่าจะเข้ากับเพลงนี้ได้มากกว่า
- ด้วยความเคารพ ผมมีความเห็นว่าสองคำหลังนี้น่าจะอยู่ในบทเพลงนี้มากกว่าสองคำแรก จึงขอเสนอให้เปลี่ยนบรรทัดที่ 6 เป็น "บุหงาประหงันบุหงงบุหงันอันใด"
- สำหรับบรรทัดที่ 10 ตรง "จันทร์ชม" นั้น ครูมัณฑนาฯ ร้องไว้ชัด ๆ ว่า "ชัดชม" ซึ่งก็ตรงกับในหนังสือของครูฯ อีกด้วย..ผมพยายามสอบทานต่อไปว่าจะเป็นชื่อดอกไม้ใดได้หรือไม่ เพราะเคยได้ยินคนชื่อ "ชัชชม" อย่างน้อย ๆ ก็ 4 ท่าน แต่ไม่ปรากฏคำนี้ในพจนานุกรมและสอบถามเท่าที่ติดต่อได้แล้ว เจ้าของชื่อก็ไม่ทราบความหมายเหมือนกัน..ในขั้นนี้จึงควรเปลี่ยนเป็น "ชัดชม" ไปก่อนจนกว่าจะมีข้อมูลใหม่เป็นอย่างอื่น
- จึงขออนุญาตชี้แจงแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ของผมไว้ตรงนี้ ท่านใดเห็นเป็นอย่างไร กรุณาชี้แนะด้วยครับ..
สบสันต์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาลีรุ่งอรุณ