ปีใหม่

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  สดใสวันปีใหม่เยือนทุกข์เศร้าก็เหมือนเลือนลางห่างไกล
ส่งท้ายวันปีเก่าไปรับใหม่เอาไว้ด้วยใจเบิกบาน
เอาโยนไปทีทุกข์ที่เกาะใจ ฟ้าใหม่คงฉ่ำหวาน
เหลือไว้ล้วนแล้วแพร้วเพริศตระการหวานชื่นบานสำราญหทัย
(หมู่. พากันโยนของเก่าไป จงเตรียมใจรับใหม่มา)

สุขเถอะเหวย มาสุขเถอะหวาเสียงปีใหม่มาตื่นเรียกรำไร
มัวทุกข์ตรมอยู่ไย ลืมเสียอย่าไปคิดให้กังวล
ตั้งดวงใจในห้วงกุศล ทุกข์พาให้คนร้อนรนเสียเปล่า
(หมู่..ทนทำใจให้อับเฉา จะพาเราเศร้าอีกปี)

.... ซ้ำตั้งแต่ต้นอีกหนึ่งเที่ยว
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ฟังเพลงจากดนตรีในสวนที่สังคีตศาลาเมื่อต้นปี คลื่นลูกใหม่หญิงร้องได้ดีมากค่ะ
แอรื
© ทำนอง-ครูเอื้อ
คำร้อง-เพชร
-
© ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
คำร้อง พรพิรุณ
โก๋2

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงปีใหม่