ตราบสิ้นดาวเดือน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง วิทยา สุขดำรงค์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  หากฟ้าสิ้นเดือนสิ้นดาวเมื่อไหร่
นั่นแล้วดวงใจฉันจึงสิ้นความรักเธอ
เธอ ที่ฉันละเมอ
ฉันเพ้อมิวายด้วยใจจงรักภักดี
หากเธอจะหวั่นว่ารักฉันคลาย
เพ่งพิศดาวพรายแสงเดือนบนฟ้านั่นซี
มีอยู่หรือมิมี
หากไร้ราคีเดือนและดาว จึงควรหวั่นใจ

ชาตินี้ฉันพลีรักแล้ว ใจฉันแน่วไม่ขอรักใคร
เธอคือมิ่งฤทัย ชีวิตจิตใจอุทิศให้เธออุ้มชู

หากเดือนและดาวยังครองนภา
ความรักบูชาฉันนี้ยังมีมั่นอยู่
เธอโปรดนึกเอ็นดู
ให้ฉันเป็นผู้อยู่คู่ใจเคียงข้างกับเธอ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ครูเอื้อ สุนทรสนานเป็นผู้ขับร้อง
ศศิธรารัตน์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงตราบสิ้นดาวเดือน