ยามเช้า

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชอุ่ม ปัญจพรรค์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ยามเช้ามวลเมฆเคล้านภาพร่า
ปักษาพากันจากซุ้มนอน
หมู่แมลงเคล้าชมขจร
อาทิตย์นวลอ่อน เปิดม่านอัมพรพิไล
ยามเช้าปลายบานเช้าก็คลายคลี่
สดสีทวีกลิ่นหอมไกล
กุหลาบพะยอมหอมหวนยวนใจ
น้ำค้างค้างใบดุจดังเพชรพรายพราวพรรณ

เพลินชมฟ้างาม
ฟ้ายามแสงทองโรยละอองผ่าน
พื้นนภาพิศไป
เหลืองนวลใยดั่งใครเสกสรรค์
ยามเช้า ทั้งหนุ่มสาวเด็กผู้ใหญ่
สดใส ใจระรื่นสำราญ
รุ่งอุทัย สวยใดมาปาน
ใครเห็นชื่นบานดังอยู่วิมานเมืองแมน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : ชวลี ช่วงวิทย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงยามเช้า