เมื่อคืนฝันเห็น

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง กริชกูล สถิตย์ถาวร
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เมื่อคืนฝันเห็น
เนื้อเย็นลอยมา
เมื่อคืนเหลียวหา
ขวัญตาอาลัยคอยห่วงใยนุชน้อง

คร่ำครวญคิดถึง
โฉมติดตรึงใจปอง
เฝ้าครวญหาน้อง
หวังจะครองใจกายคอยไม่คลายลืมเลือน

จันทร์วันเพ็ญแสงเย็นรื่นรมย์
ดังตาคมชิดชมติดเตือน
โฉมเจ้าเลื่อนลอยเคลื่อนคล้อยไม่เยือน
ไม่เหมือนจันทร์เพ็ญ

ค่ำคืนเหงาหงอย
ฝืนเฝ้าคอยลำเค็ญ
เมื่อคืนฝันเห็น
เนื้อเย็นเจ้ามาเคียงมาร่วมเรียงเชยชม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ / เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : เลิศ ประสมทรัพย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. จังหวะรัมบ้า
2. คุณเลิศ ประสมทรัพย์ ขับร้องสดไว้ ไม่ได้บันทึกเป็นแผ่นเสียง มีแต่เพียงแผ่นดิบไว้ใช้ในราชการกรมประชาสัมพันธ์เท่านั้น
นิมิตฯ / เทพกร บวรศิลป์
© เลิศ ประสมทรัพย์ ขับร้อง
พรานทะเล(หนุ่ม)

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเมื่อคืนฝันเห็น