ร่มไทร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง "ธาตรี"
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ชื่นใจได้เห็นไทรเย็นร่ม
สายลมพลิ้วพรมผ่านไทรไม่วาย
ร่มไทรฝังใจจนตาย
จำได้ไม่คลาย ไทรเหมือนชายวิมาน
ร่มไทรร่มนี้เป็นที่พึ่ง
เหมือนหนึ่งสวนซึ่งพวกเราสราญ
ไหว้วอนพระไทรดลบันดาล
ทรงโปรดประทานเราเหมือนญาณต้องกัน

พฤกษานี้มีเพียงเราจำได้
อยู่หนใดครวญใคร่จำนรรจ์
วันเดือนปีมีคล้อยไปฤทัยผูกพัน
ฝันไม่มีคลาย
ร่มไทรร่มใช้ใจพักผ่อน
มิหย่อนเคลิ้มไปด้วยใจสบาย
ร่มไทรฝังใจไปจนตาย
จำได้ไม่คลาย ใจและกายไม่ลืม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลลบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เป็นเพลงของมหาวิทยาลัยหอการค้า
ดำริ
© เพิ่ม คล้ายบรรเลง ผู้เรียบเรียง
สุวนีย์
© คุณบัณฑิต เกษะประกร ศิษย์เก่ารุ่น 1 ได้กรุณาไปหารายละเอียดเพิ่มเติม
จากห้องสมุดกรมประชาสัมพันธ์ โดยได้หลักฐานเป็นโน๊ตเพลงมา มีวันที่กำกับดังนี้ เพลงร่มไทร แต่งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2512
สุวนีย์
© จังหวะแทงโก้

© ร่มไทรฝังใจไปจนตาย
บ้านเรือนไทย

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงร่มไทร