รื่นเริงใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศุกรหัสน์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  * เมื่อรื่นเริงใจในเวลามีงาน
ได้ฟังเสียงหวานหวานสำราญไหมเจ้าคะ
ซ้ำดนตรีบรรเลงเร้าเร่งจังหวะ
ปลุกปลื้มอุระให้คึกคะนอง

ไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าแก่เป็นแน่จริงจริง
ฟังเพลงแล้วยิ่งพาใจให้ลำพอง
ยื่งดื่มแล้วดื่ม ลืมทุกข์ทั้งผอง
รู้สึกผยองรัดกุมกระชุ่มกระชวย

(ซ้ำตั้งแต่ *)

** ยิ่งมีสาวงามละมุนแรกรุ่นกระเตาะ
มาคอยออเซาะ ฉอเลาะเอออวย
เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันด้วย
คงจะชูช่วยชีวิตยาวแล

(ซ้ำตั้งแต่ **)

หมายเหตุ:
ในบันทึกที่สอง ตรงที่ร้องว่า "ยิ่งดื่มแล้วดื่ม ลืมทุกข์ทั้งผอง" นั้น
เปลี่ยนเป็นร้องว่า "ฟังเพลงแล้วปลื้ม ลืมทุกข์ทั้งผอง"
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ / สุนทรีย์บันเทิง
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล , ศรีสุดา รัชตะวรรณ - วรนุช อารีย์ - มาริษา อมาตยกุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้จังหวะ LUMBA มีความไพเราะมาก
แอร์
© ขับร้องโดย คุณมัณฑนา โมรากุล
วรวิทย์
© คงจะชูช่วยชีวิตยาวแล ไม่มียืนครับ

...
© เพลง "รื่นเริงใจ" ประพันธ์ทำนองโดยคุณครูเอื้อ สุนทรสนาน และคำร้องโดย "ศุกรหัส" ต้นแบบดั้งเดิม ที่คุณมัณฑนา ร้องนำนั้น มีรวบรวมไว้ในแผ่นซีดีชุด "72 ปี มัณฑนา โมรากุล" ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ ศุนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และชมรมนักจัดรายการเพลงเก่า ได้ร่วมกันจัดทำไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งที่จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 72 ปี ของคุณมัณฑนา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2538 ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ

มีบันทึกไว้ในหนังสือ "ดาวประดับฟ้า มัณฑนา โมรากุล" ซึ่งจัดพิมพ์ในโอกาสเดียวกัน หน้า 180 ท้ายเนื้อเพลงนี้ว่า คุณมัณฑนา ขับร้องครั้งแรกเมื่อปี 2490 ที่วังประกายรัตน์

ประชานิเวศน์
© เพลงนี้มันมากค่ะ
ศนีย์
© ฟังที่คุณมัณฑนา ร้องฟังได้ว่า "ยิ่งดื่มแล้วดื่ม" ไม่ใช่ "ดื่มดื่มแล้วลืม"
แหลม

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรื่นเริงใจ