ขอคิดดูก่อน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง "ธาตรี"
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ขอคิดดูก่อน
ที่วอนหวังชื่นเชย
ยังไม่ได้ตรองดูเลย
ขอให้คุ้นเคยไว้พลางก่อน
หญิงปองมีคู่
ต้องดูเสียแน่นอน
ดูที่ไม่เป็นละคร
รับบทยามเว้าวอนถึงตอนเศร้า

ชี้บนนภา มองฟ้าทำเป็นหน้าซึมเซา
เพ้อรักครวญรักแต่เรา ให้มัวเมาเอ็นดู
เหมือนเธอแหละนั่น
ผูกพันหวังชื่นชู
ยังก่อน อย่าวอนพราวพรู
ฉันต้องรอคิดดู คิดดูก่อน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง



เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงขอคิดดูก่อน