สุมาลี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สุมาลี สุมาลี
ชีวิตนี้ฉันมีกรรมเก่าเศร้าใจ
เธอรู้แท้แน่ไฉน
ว่าชอบใคร รักใครเมื่อไหร่ไหนเล่า

ถ้ากระไรใครนั่นมันใช่ฉันเธอ
รักเอยอนาถอกเออ เผลอช้าพาพรากจากเรา
สุมาลีไม่มีเงา
ใครหนอเอารักเราเคล้าค้างไปได้

สุมาลี สุมาลี
ชีวิตนี้ฉันมีกรรมบาปสาบใจ
เธอรู้แท้แน่ไฉน
ว่าบาปใดผลาญใจพล่าใจไหนคลั่ง

ถ้ากระไรใจเราจะเศร้าเพราะเธอ
โถใจได้ร่ำละเมอ เพ้อเพ้อเออค่อยประทัง
โอ้อาวรณ์อ่อนใจจัง
คนเขาชังแล้วยังหวังเพ้อครวญคร่ำ

สุมาลี สุมาลี
ชีวิตนี้เห็นทีจะต้องจบกรรม
เธอรู้หนาว่ามันช้ำ
ว่ามันกรำหมองคล้ำด้านดำทุกที่

อยากจะตาย ตายใปตายให้พ้นกัน
แล้วเราจะได้ลืมมัน เหมือนวันคืนนั้นไม่มี
สุมาลี สุมาลี
ชีวิตนี้นิจจาลาแล้วลาก่อน


เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จังหวะโบเรโล่
นิมิตฯ
© เพลงนี้ คุณวรนุชเล่าว่า เป็นเพลงที่ประทับใจเพลงหนึ่ง
ศศิธรารัตน์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสุมาลี