สัญญาชีวิต

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ช) ไม่เห็นนงเยาว์พี่นี้เศร้าดวงใจ
ญ) เศร้าไฉน เศร้าทำไมพี่เอย
ช) ดังมีไฟมาสุมแสนจะกลุ้มจังเลย
ญ) โปรดเฉลย ว่ารุมร้อนยังไง
ช) เผาจนจิตใจพี่ไหม้เกรียมแล้วเออ
พะวงใคร่เจอพูดกับเธอทุกวัน
ญ) สำคัญที่มาเจอ
ช) พบเธอพี่ชื่นกมล เหมือนดังฝนตกกลางทรวง
ญ) พบหน้าแล้วยังมาทำลวง พบกันทำห่วง เชื่อแล้วคงหมอง
ช) ขอความซื่อตรง คงรักเพียงน้อง ปองเธอเพียงชีวัน
ญ) ไม่นานรักคงหน่าย
ช) อ๋อ ไม่ตายไม่คิดลืมกัน
ญ) ฝากเพียงวจีมั่น
ช) เชื่อกันเถอะนะดวงใจ
ญ) แม้ผิดสัญญา พี่เอยจะว่าฉันใด
ช) ขอแหวะหัวใจให้ตายตามพี่สัญญา
ญ) คำผู้ชายไม่ตรง ไม่ปลง..อุรา
ช) เชื่อพี่เถอะดวงตา มั่นอุรามิคลาย
ญ) จริงรึ ... ... . ช) ก็จริงน่ะซี
ญ) จริงรื๊อ ... ... . ช) ก็จริงน่ะสิ
ญ) ไม่ให้ร่วมฤดี ... .. ช) พี่ก็คงต้องตาย
ญ) จริงรึ ... ... . ช) ก็จริงน่ะสิ
ญ) จริงจริงรึ ... ... . ช) จริงจริงน่ะสิ
ญ) ถ้าให้ร่วมฤดี ... .. ช) พี่ก็คงสบาย
ญ) ฝากใจไว้ ... .. ช) ไม่ลืมกัน
พร้อม) ผูกสัมพันธ์ต่อกันจนตาย
ช) สุขฉะนี้ ... .. ญ )ไม่มีคลาย
พร้อม) สุขทั้งใจแหละกายรวมกัน

ญ) จริงนะ ... .. ช) จริงจริงน่ะน้อง
ญ) จริงจริงนะ ... .. ช) จริงจริงซีน้อง
ญ) ถ้าว่าพี่หมายลอง น้องคงสิ้นชีวัน
ช) เอ๊ะกลัวรึ ... .. ญ) กลัวซิ
ช) กลัวรึ ... .. ญ) กลัวซิ
ช) โธ่พี่ไม่เปลี่ยนฤดี ด้วยใจพี่ผูกพัน
ญ) ฝากชีวิต
ช) เอ้าฝากชีวัน
ญ) จะรักกันผูกพันอาลัย เฝ้าสนอง
ช) เฝ้าครองใจ
พร้อม) ผูกฤทัยให้เป็นดวงเดียว
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : เลิศ-ชวลี , เลิศ-ศรีสุดา
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


ดัดแปลงทำนองจากเพลงไทยเดิมชื่อ "มอญมอบเรือ"
ทำนองเดียวกับเพลง"บทเรียนก่อนวิวาห์"(สมาน กาญจนะผลิน / เกษม ชื่นประดิษฐ์)ที่ร้องขับร้องคู่โดย สุเทพ วงค์กำแหง กับ สวลี ผกาพันธุ์
นิมิตฯ
© บันทึกเสียงอีกครั้ง โดย รัชตพันธ์ - บรรจงจิตต์

วรวิทย์
© ผู้ขับร้องที่ผมได้ฟังคือคุณเลิศ - คุณศรีสุดา ครับ
แว่วเสียงเธอ
© เคยได้ยินทั้ง เลิศ-ชวลีย์ เลิศ-ศรีสุดา
อำนาจ รักษ์งาน
© คำร้อง ธาตรี

เวอร์ชั่นแรก เลิศ , ชวลีย์
เวอร์ชั่นสอง เลิศ , ศรีสุดา
เวอร์ชั่นสาม รัชตพันธ์ , บรรจงจิตต์
เวอร์ชั่นสี่ รัชตพันธ์ , อรดี
การ์ฟิลด์
© ทนงศักดิ์ - ผุสดี
จักรกฤษณ์ - จินตรา
สุรศักดิ์ - มณี
พีระพล - มณี

ท่านเหล่านี้นำมาขับร้องใหม่
การ์ฟิลด์
© เพลงสัญญาชีวิต ทำนองโดย เอื้อ สุนทรสนาน นำมาจากเพลงไทยเดิม มอญมอบเรือ คำร้องโดย ธาตรี ขับร้องโดย เลิศ ประสมทรัพย์ และศรีสุดา รัชตะวรรณ เป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง นางร้ายสายลับ
เดิงกรายน์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสัญญาชีวิต