สื่อสวาท

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ     
  สื่อสวาทคือดวงตา
แรกพบกันมองหน้า สายตาก็พาดวงใจ
มอง มองไป สบสายตากันได้
พอ พอใจ สบสายใจคงมั่น
สื่อสวาทคือดวงใจ
พอสายตารักใคร่ รักปองต้องใจโดยพลัน
มอง มองกัน
แรกสายตาพาหวั่น ต่อจากนั้นแม้ใจต้องกันใช้ได้

ถ้าตาดูรู้ท่า
เพราะแววแก้วตาคือภาษาดวงใจ
ตาแลตา รู้ถึงอุราอาลัย
ใจแลใจ หัวใจก็ฝันทวี
สื่อสวาทคือดวงตา
จะรักกันเหมือนว่า รู้กันที่ตาทันที
มองดีดี
หากหัวใจไมตรี สื่อฤดีคือสื่อรักมีจากตา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้คำร้องโดย สุรัฐ พุกกะเวส ทำนองของธนิต ผลประเสริฐ ขับร้องโดย สุมาลี โชติรส เป็นเพลงของคณะธนิตสรณ์
คลังแผ่นครั่ง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสื่อสวาท