ว้อลซ์วิมาน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โอบถนอมน้อมร่างพลางวอลซ์
เธอฉันคล้อยคลอนซ้อนอุรา
พาระเริงเหลิงเล่นกีฬา
ว่ายวอลซ์เวียนฟ้าพาร่อนไป

สู่สวรรค์สูงนั้นมันเสียว
เธอฉันขวัญเรียวเกลียวกอดไว้
ถลาเถลิงกระเจิงจิตใจ
กับเพลงว้อลซ์คลอนไหวไหลเริงร่า

หมู่) อ้าฮา ว้อลซ์วิมาน
ฉ่ำปรานหวานซึ้งซ่า
อ้าฮา ฮ้า ฮ้า ฮ้า
อ้าฮา ว้อลซ์วิมาน


เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงว้อลซ์วิมาน