โลกกับชีวิต

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โลกหมุนพา โชคชะตาหมุนวน
ชีวิตคนย่อมหมุนวนตามโชคไป
โลกหมุนเวียน คนต้องเพียรหมุนใจ
ชีวิตใครก็หมุนไปตามโชคตน

* เกิดแก่เจ็บตาย หญิงชายต้องตายทุกคน
โลกเปลี่ยนเวียนวน แล้วทุกคนต้องพบมัน
โลกหมุนวน โชคก็วนทุกวัน
มีทุกข์ทัณฑ์ ความสุขพลันตามติดมา

(ร้องซ้ำตั้งแต่ *)

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วรนุช อารีย์ , พรศุลี วิชเวช
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้คุณวรนุช อารีย์บันทึกเสียงไว้ เนื้อเพลงแค่นี้ก็สอนคนไว้มากพอสมควร
ศยามล
© ขับร้อง วรนุช อารีย์/ พรศุลี วิชเวช
จังหวะ รุมบ้า
วรวิทย์
© คำร้อง ธาตรี
แว่ว
© ไพเราะมากๆครับ
อ๋อคุง
© เพิ่งเคยฟังเสียงคุณวรนุชร้องเพลงนี้ เพราะมากครับ
KK
© คุณหญิงมณี บุญรัตพันธ์ ขับร้องไว้อีกฉบับหนึ่ง
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงโลกกับชีวิต