ใครลิขิต

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ     
  ใครลิขิตชีวิตเรานี้
พระพรหมโลกีย์ชี้ทางให้เราเป็นไฉน
หรือเทวาหรือบุญพาหรือกรรมนำให้
รับสุขเศร้าใจใครเล่าขีดไว้ให้กัน

ใครลิขิตชีวิตเรามา
พระคุณมารดาหรือว่าบิดาพาผัน
ครั้งยังเด็กได้เพียงเลี้ยงดูเรานั่น
ครั้นเติบโตพลันเราขีดเราคั่นเราทำ

ทุกท่านขีดคั่นทางไว้
ใช่ใครจะชี้ทางให้ทุกข์สุขใจใครนำ
ความรักจางใจอ้างว้างทนระกำ
มีหรือจนชอกช้ำก็เราทำทุกข์ให้มี

ใครลิขิตชีวิตช่างใคร
ขอจงแลไปเห็นโลกที่ในทางดี
รักรื่นรมย์มิคิดตรมทับถมใครนี่
ลิขิตชีวีจะชั่วจะดีเราเอง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : อ้อย อัจฉรา
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ครั้งยังเล็กได้เพียงเลี้ยงดูเรานั่น
วรวิทย์
© <<ทุกท่านขีดคั่นทางไว้ >>ควรแก้เป็น<<ทุกท่านขีดกั้นทางไว้>>
จันทร์กระจ่างฟ้า
© ชอบเพลงนี้มากแต่ฟังไม่ชัดตรง
*ครั้นเติบโตพลันเราขีดเราคั่นเราทำ*
หรือ
*ครั้นเติบโตพลันเราขีดเราปั้นเราทำ*
ฟังหลารอบแล้วได้ยินเป็น * ปั้น *
หลิน

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงใครลิขิต