ยอดบูชา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พจน์ จารุวณิช
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  โอ้ยอดบูชายอดปรารถนาที่ข้าคำนึง
เฝ้าแต่คิดถึงรำพึงรำพัน
ด้วยจิตไหลหลงสุดจะพะวงรักคงใจมั่น
วันคืนตื้นตันสัมพันธ์รอนรอน
พี่สุดบูชาใจปองกานดายิ่งกว่าดวงใจ
จะเทิดทูนไว้มิให้อาทร
น้องหิวพี่ป้อนน้องง่วงจงนอนมิต้องอาวรณ์
พี่กล่อมร้องกลอนน้องนอนสุขใจ

* ไม่ยอมให้น้องต้องเหงา
ขอเฝ้าเคียงใกล้
ไม่ขอรักใครอื่นชื่นไหน
ใฝ่รักเพียงหนึ่งนาง
แม่ชื่นชีวีแม่ดวงฤดีที่พี่บูชา
สุดเสน่หาโสภานวลปราง
รักนุชสุดข่มเพราะความระทมภิรมย์สุรางค์
รักเจ้าน้องนางขวัญใจพี่เอย

(ซ้ำตั้งแต่ *)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. เพลงนี้บันทึกเสียงกับวงดนตรีศิษย์จามร
2. จังหวะแทงโก้
นิมิตฯ
© คำร้องโดย พจน์ จารุวณิช แห่งคณะจารุกนก
คลังแผ่นครั่ง
© เป็นจังหวะสโลว์แทงโก ท่ฟังไพเราะ นุ่มนวล ยุคนั้นเพลงของคุณวินัย มักเป็นจังหวะแทงโกที่ฟังนุ่มหูกว่ายุคหลัง ๆ ตัวอย่างเช่น เพลง เรือนหอรอรัก ชั่วคืนเดียว จอมขวัญพี่ ตกดึกนึกเศร้า และอีกมากมาย
พงษ์เทพ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงยอดบูชา