รักคือทุกข์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ดร. ประเสริฐ ณ.นคร
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  รักเอ๋ยกระไรเลยก่อนนี้เคยชื่น
รักระรื่นเหลิงระเริงกมล
แปลกเหลือ ปลูกรักไว้ดอกรักไยหล่น
ไยหมองหม่นนักรักกันแต่เงา
เห็นเดือนคล้อยเคลื่อนลับเหลี่ยมฟ้า
นภาหมองมัวเหมือนตัวเรา
สุดแสนจะระทม อกระบมเศร้า
ความรักเราหมาย ไยมากลายเปลี่ยนแปร

ความรักปักทรวงในปักฤทัยหน่วง
รักเหมือนบ่วงมาร มักพานผูกแด
มีรักอยู่ที่ใดย่อมทุกข์ใจแน่
คำพระเที่ยงแท้มิปรวนแปรเปลี่ยนไป
ทุกคนทุกผู้รู้หลักนี้
แล้วมาหลงมีรักทำไม
ความรักก่อทุกข์ให้เผาลุกไหม้
การหนีเลี่ยงไกลจึงพาใจสุขเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรักคือทุกข์