เวียนตามกรรม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เลิศแล้วเกิดเป็นคน
ย่อมเป็นผลบุญกุศล อย่ากังวลทุกข์ใจ
โลกสรรสร้างมาทุกข์สุขคละกัน วกวนผูกพันไป
หาสิ้นไฉน จนตาย
หากแม้สร้างบุญมา
แต่ปางหลังมีเมตตา จะสุขใจและกาย
สุขนั้นไม่นานแม้ว่าทุกข์พาน ไม่นานก็คงคลาย
พบสุขมิวายไม่มีจาง
โชคเคราะห์คนนั้น
หมุนเวียนตามกรรมเก่าของคนเราเคยสร้าง
ผลบุญนำทำทาง
ดุจดังแสงสว่างสดใสสะอางตา
โชคหมุนเวียนเปลี่ยนวน
โชคดีเพราะบุญส่งผล สุขใจตนทุกครา
วาสนาบันดาลพ้นผ่านพ้นภัย เพราะบุญได้นำพา
พบสุขสันต์มา เริงอารมณ์
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : อ้อย อัจฉรา
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© รวงทอง ทองลั่นธม
วรวิทย์
© .เนื้อเพลง ที่ถุกต้อง ท่อนหนึ่ง..คือ
โชคหมุนเปลี่ยนเวียนวน มิใช่หมุนเวียนเปลี่ยนวน
ต้อย มีนบุรี
© คำร้อง ครูแก้ว อัจฉริยะกุล

ในโน้ตเพลงเขียนว่า แม่อ้อยร้องลด1 ตัว

เพลงนี้เดิมคุณรวงทอง ทองลั่นธม ขับร้อง
วรวิทย์
© บรรทัดที่ 13 ของเนื้อเพลง "โชคหมนเวียนเปลี่ยนวน " ขอให้แก้เป็น "โชคหมุนเปลี่ยนเวียนวน" จึงจะถูกต้อง
ธภัทร

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเวียนตามกรรม