ยามรุ่ง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ยามรุ่งพลุ่งพรางรางเรื่อเรืองฟ้า
เสียงนกร้องร่าเริงเร่า
เพลงดุเหว่าวอนคลอนสุขปลุกเรา
เล้าโลม โลมเช้าพราวใส
งามเมฆเสกทองลองเวทย์มนต์ขลัง
แสงสีสะพรั่งหวังใหม่
เพลินจิตรกรรมธรรมชาติวาดไกล
พิศไปล้วนไร้มายา

วันเอ๋ยวันทอง
พอฟ้าโพ้นผ่อง แผ่วเพลงพร้องร้องมา
เชิญชวนชีวา
ลุกเริงร่าถลารับพรพร่าง
ชมโลกโชคชัยไปอีกวันหนา
สังคมรมย์หล้าฟ้ากว้าง
มาสร้างชีวันบรรเจิดเพริดพราง
เหมือนดั่งน้ำค้างกลางกรุง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงยามรุ่ง