เริงระบำรัมบา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ญ.) แจ่มจันทร์วันเพ็ญแลเห็นอำไพ
งามวิไลจากฟ้าเบื้องบน
หมู่) วิไลจากฟ้าเบื้องบน
ช.) เบิกบานสำราญกมลเพราะมีจันทร์แจ่มวิมล
เราทุกคนมิได้เกลียดชัง
หมู่) ทุกคนมิได้เกลียดชัง

หมู่ ญ.) ฝากเพลงในสัมพันธ์ ร้องให้พร้อมกัน
ร้องให้น่าฟัง
หมู่ ช.) เราร้องให้น่าฟัง ใจชื่นชูพบคู่ดังหวัง
ใต้แสงจันทร์ร่มไม้ใบบัง
หมู่ ญ) ร่มไม้ใบบัง
หมู่) ร้องให้เสียงดังชัดถ้อยชัดคำ

หมู่ ญ.) คํ่าคืนระรื่นฤดี เพราะมีดนตรีนำ
มาเถิดมาร้องรำ ร้องเพลงและเปล่งคำร้องรำไปตามกัน
หมู่ ช.) รื่นรมย์สนุกสบาย พระพายและดวงจันทร์
เราออดออเซาะกัน ระเริงทุกสิ่งอันหัวใจเรารัญจวน
หมู่ ญ.) หนุ่มสาวก็ต่างพะนอ เคล้าคลอพอชื่นชวน
หมู่ ช.) อิงแอบแนบเนื้อนวล รักเรายังอบอวล
มิควรจะอายใคร
หมู่ ญ.) ชื่นชูเหมือนอยู่วิมาน สำราญไม่แรมไกล
หมู่ ช.) มีคู่ที่รู้ใจ
หมู่) รักกันตลอดไป นํ้าใจเราแน่นอน

หมู่ ญ.) สาวอายและเหลือบทำชายชม้ายนัยน์ตา
หมู่ ช.) หนุ่มแลมาก็เจอดวงตาหวานอ่อน
สาวเอยอย่ามองอยู่เลย ร้องเพลงกันก่อน
หนุ่มใจร้อน อกใจไหวหวั่นสะท้อน
หมู่ ญ.) สาววอนสำเนียงเสียงสั่น
แจ่มจันทร์นั้นส่องลงมา
หมู่ ช.) แจ่มจันทร์นั้นส่องลงมา
หมู่ ญ.) นภาก็พราวพรรณ
หมู่ ช.) นภาก็พราวพรรณ
หมู่) เราออดออเซาะกัน
แสงเดือนก็มืดพลันพระจันทร์คงอายเรา

หมู่ ญ.) เมื่อเดือนนั้นดับไปพลัน
หมู่ ช.) เมื่อเดือนนั้นดับไปพลัน
หมู่ ญ.) เห็นกันแต่เพียงเงา
หมู่ ช.) เห็นกันแต่เพียงเงา
หมู่) จันทร์เจ้าอิจฉาเรา หรือจันทร์จะโกรธเอา
แสงเจ้าจึงเลือนไกล

หมู่ ช.) โอ้จันทร์นั้นอยู่ดีดี
หมู่ ญ.) โอ้จันทร์นั้นอยู่ดีดี
หมู่ ช.) แล้วมีอันเป็นไป
หมู่ ญ.) แล้วมีอันเป็นไป
หมู่) จันทร์เจ้าไม่รู้ใจหรือจึงได้จากไกล
นํ้าใจช่างเหลือเกิน
หมู่ ช.) กลับมาเสียเถิดดวงจันทร์
หมู่ ญ.) กลับมาเสียเถิดดวงจันทร์
หมู่ ช.) รักกันกำลังเพลิน
หมู่ ญ.) รักกันกำลังเพลิน
หมู่) เชิญเถิดฉันขอเชิญ ขอจันทร์จงอย่าเมิน
ขอเชิญเป็นพยาน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นินจาขาว, สบสันต์
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© สาววอนสำเนียงเสียงสั่น
ตรงนี้ผู้หญิงร้องนะครับ
/././
© ญ ร้องท่อนสุดท้าย จาก- เห็นกันเพียงเงา -แก้เป็น - เห็นกันแต่เพียงเงา
ปิ๋วบ้านไกล
© ชายร้อง -หนุ่มแลมาก็เจอดวงตาหวานอ่อน สาวเอยอย่ามองอยู่เลยร้องเพลงกันก่อน
หนุ่มใจร้อนอกใจไหวหวั่นสะท้อน
หญิง ร้อง-สาววอนสำเนียงเสียงสั่น. แจ่มจันทร์นั้นส่องลงมา นภาก็พราวพรรณ
ปิ๋วบ้านไกล

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเริงระบำรัมบา