ละเมอรักฝากลม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เมื่อนิทราละเมอ
จิตใจใฝ่เพ้อละเมอครวญคิดคร่ำ
แว่วคำรักฝังจำ
สำเนียงน้ำคำเพ้อพร่ำเตือน
หริ่งร้องครวญหวนมา
อกเอยผวา ขวัญตามาร้างเลือน
เฝ้าแต่คอยรักเยือน
หวังเธอเป็นเพื่อนชิดแนบหทัย

เมื่อพระพายพัดมา
เจ็บปวดอุราใฝ่หาดวงใจ
เคยรักกันชิดใกล้
แล้วมาแรมไกลให้ปั่นป่วนอารมณ์
ดึกแล้วเดือนลับดวง
ยิ่งพาห่วงหวงร้าวทรวงจนเหลือข่ม
ฝากกระซิบสายลม
เห็นความระทมแล้วบอกเธอ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วรนุช อารีย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ครูเพลงทั้งสองยังรังสรรค์เพลงดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่าน ...ดึกแล้วเดือนลับดวง...ควรเป็นภาษาในสมัยสุโขทัย แต่ในสมัยนี้ ฟงแล้วยังไงก็ไพเราะ ยิ่งนําเสียงคุณวรนุข อารีย์ ทำให้เพลงนี้ได้คะแนนเต็ม 100 จากผม โดยไม่มีข้อสงสัย
ธานินทร์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงละเมอรักฝากลม