มาลีฝากรัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ทำนอง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ     
  เฝ้าระทมซมโศกทรวงใน เปลี่ยวใจไร้คู่ครอง
โธ่เอ๋ยไม่มีคนปอง ล้วนแต่มองแล้วเมิน
โชคชะตาช่างไม่ปรานี ได้แต่มีความขัดเขิน
เหงาอยู่ในใจไร้โชคเผชิญ คนต่างก็เมินมิมอง
เปรียบดูดังช่อมาลีไม่มีใครปอง
ป่านนี้ไม่มีใครจองไว้ไปครองเสียที
อยู่ไปไยจะโรยรา เมตตาตัวข้านี้
ขอเสี่ยงมาลัย ใครจะปรานี รับช่อมาลีนี้เอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : เพ็ญศรี พุ่มชูศรี , พรรณี สกุลชาคร
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้คุณเพ็ญศรีใช้ลูกคอเยอะมากครับ เพราะดี
แว่วเสียงเธอ
© จังหวะวอลทซ์
แว่วเสียงเธอ
© คุณ พรรณี สกุลชาคร บันทึกเสียงอีกครั้งครับ

วรวิทย์
© เพลงนี้เป็นพระนิพนธ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทั้งคำร้องและทำนอง
ศศิธรารัตน์
© Khun Prunee, you are the best for this song.
Preecha

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาลีฝากรัก