รักตลอดกาล

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ดร. ประเสริฐ ณ.นคร
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โอ้ดวงตะวันตระการฟ้า
ฤทธิ์เรืองแรงแสงกล้า ยามราหูจับยังลับแสงไป
นี่เราบุคคลเดินดินไซร้
ความคิดอาจผิดเผลอไป มิควรเอาใจฝังจำ
เกิดมาก่อนบุญบำเพ็ญผล
แม้ลำบากทุกข์ทนไม่เคยร้องบ่นยอมทนรับกรรม
โอ้เวรก่อนเดิมคอยเติมซ้ำ
บุญไยไม่เคยหนุนนำ รับเคราะห์รับกรรมเสมอมา

จากรัก จิตใจคร่ำครวญเพ้อ
ขอเชิญเธอเชือดเฉือนดวงใจไปดีกว่า
ขาดเธอ ข้าคงสิ้นวาสนา
ไร้ปัญญา ไร้ที่พึ่งพาและปรานี
อ้าองค์อนงค์ผู้ทรงศร
แม้ทรงปล่อยรักรอนข้าคงม้วยมรณ์เพราะฤทธิ์รักทวี
สิ้นเวรสิ้นกรรมกันเพียงนี้
แม้บุญยังมีขอเกิดอีกที รักร่วมฤดีรักอยู่ตลอดกาล
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ใครเป็นผู้ขับร้องครับ?
Palmy

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรักตลอดกาล