เรือเร่เรือรัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  ญ.) เรือเอ๋ยเรือเร่เรือรัก
ถิ่นพักและผ่อนหย่อนอารมณ์
ลำเรือระหงน่าลงแวะชมภิรมย์ชื่นใจ
เรือเอ๋ยเรือเร่เรือรัก คล่องนักยามมีฝีพายไว
ลอยลำติดฝั่งคงมีหวังเพลินใจ คลื่นลมไหวเรือยังไหลไม่จม
ช.) แหม เรือของใคร วิไลเลิศล้ำทั้งลำน่าชม
แม้ปองภิรมย์ชิดชม เรือเร่คงเป็นสวรรค์
ไม่มีผองภัยในสิ่งใดหากอาศัยแม่งามจอมขวัญ
เจ้าดอกเอ๋ยเจ้าดอกอัญชัญ ขอลงเรือร่วมกันไปเที่ยวเอย
ญ.) อ๋อเชิญซิเธอ แล้วจงอย่าเผลอค้ำเรือให้เกย
ช.) ฉันยังมิเคย แม้นเรือเกยตื้นเธอจงช่วยค้ำ
ญ.) โปรดจงระวังยามนั่งไป อย่าโคลงไหวให้เรือจมน้ำ
ช.) ดอกเอ๋ยเจ้าดอกระกำ แม้นมีเธอช่วยนำมิหวั่นเลย
ญ.) แสนเพลินสำราญ หญิงชายสมานฤทัยชื่นเชย
ช.) ฉันยังมิเคย น้องเอยจงช่วยนำเรือล่องไป
ญ.) นั่งเรือสำราญมาร่วมลำ สุขใจล้ำรื่นเริงสดใส
พ.) ดอกเอ๋ยเจ้าดอกมะไฟ สองเรามาร่วมใจไปด้วยกัน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ-ชวลี ช่วงวิทย์ , วินัย จุลละบุษปะ-วรนุช อารีย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้ขับร้องโดย คุณวินัย-คุณชวลี
smileman75@hotmail.com
© เพลงนี้ที่บ้านของผมมีอีกฉบับ คือ คุณวินัย/คุณวรนุช บันทึกจากรายการ "เพื่อนฝัน" ของจารุลินทร์ มุสิกพงษ์
ฐาปนา ร.ร.บางบัวทอง
© จังหวะควิกวอลซ์
vip94
© ช.) เจ้าดอกเอ๋ยเจ้าดอกระกำ แม้นมีเธอช่วยนำมิหวั่นเลย


พ.) เจ้าดอกเอ๋ยเจ้าดอกมะไฟ สองเรามาร่วมใจไปด้วยกัน

vip94
© โปรดจงระวังยามนั่งไป อย่าโคลงไหวให้เรือจมน้ำ
ฉบับที่คุณวรนุชร้อง จะร้องว่า ..อย่าอาศัยให้เรือจมน้ำ..
กาญจนา

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเรือเร่เรือรัก