ยอดสน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สนิท ศ.
ทำนอง สนิท ศ.     
  สายลมโบกพลิ้วพัดปลิวผ่านมาเมื่อใด
ยอดสนอ่อนไกวเอนไหวผ่อนตามลมลู่
เห็นสนโอนไกวเพราะสายลมพรู
พัดพลิ้วชวนดูนึกรู้ลมไกว
โบกไปไม่เห็นแน่นอน

คิดไปยอดสนเหมือนคนที่ใจอ่อนไหว
ชอบผันเปลี่ยนไปโดยไร้ตรึกตรองแน่ก่อน
เพราะรักคำยอเพราะพ้อคำวอน
เหมือนสายลมจรพัดย้อนดวงใจ
อ่อนไปด้วยน้ำคำคน

**คิดถึงรักเก่าครั้งเราเคยชื่น
หวังใจรักให้ยั่งยืน
ชื่นบานด้วยรักเปรอปรน
ครั้นแล้วน้ำใจรักเธอไม่ทน
หัวใจอ่อนอย่างยอดสน
คล้อยตามคำคนเปลี่ยนใจ

รักจางห่างหายเพราะใจเบื่อง่ายถ่ายถอน
ไม่รักแน่นอนใจร้อนด่วนหลงลืมได้
รักร้างโรยราอาวรณ์อาลัย
รักร้าวลวงใจไร้รักจริงจัง
เปรียบดังยอดสนโอนเอน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดอกแก้ว
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เหมือนสายลมจรพัดย้อนดวงใจ
แก้เป็น
เหมือนสายลมจรพัดย้อนลวงใจ


ได้ยินอย่างไร แก้ไปอย่างนั้น
© คุณรุ่งฤดี ได้บันทึกเสียงไว้เช่นกันครับ
nutt
© คุณเพียงพิศ ศริวิไลได้ขับร้องไว้เช่นกัน
น้องกานต์
© ไม่ทราบว่ามีเวอร์ชั่นนักร้องชายผู้ใดร้องไว้บ้างหรือไม่ ใครรู้ตอบหน่อย
คนรักเพลงสุนทราภรณ์
© คุณนิทัศน์ ละอองศรี ศิษย์เอกอาจารย์สนิท ศ. ร้องไว้เช่นกันครับ
AAA
© คำร้อง สนิท ศ.
ทำนอง เล็ก ชะอุ่มงาม
คุณทัศนัย ชะอุ่มงาม ร้องเป็นคนแรก ครูเล็ก ชะอุ่มงาม วางโน้ตเรียบเรียงเสียง บันทึกโดยวงดนตรี นารถ ถาวรบุตร 17 ต.ค. 2490 ต่อมา คุณมัณฑนา โมรากุล บันทึกเสียงใหม่

ครุเพลงแต่งให้เพื่อนที่อกหักหลังรักรองนางงาม โดยเอาต้นสนคูเวียงเชียงใหม่เปรียบเทียบใจคน เพื่อปลอบใจ ต่อมาอีก 4 ปี ครูก็ต้องร้องเพลงนี้ปลอบใจตัวเอง ปี 2492 มีคนแอบอ้างนำเพลง ยอดสนไปขายให้ร้าน ต. เง็กชวน บันทึกแผ่นเสียง และอมเงินค่าเพลงของครู ครูต้องเสียเงิน 25 บาทซื้อแผ่นเสียงมาเก็บไว้
วรวิทย์
© เวอร์ชั่นชาย มีคุณหยาด นภาลัยค่ะ
ใบย่านาง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงยอดสน