ลา มช.

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  หญิง 1) ลาแล้วหนอ มช. ขอลาก่อน
อนุสรณ์สีขาววาดประศาสน์ศิลป์
เคยอาศัยได้เรียนรู้และอยู่กิน
สถานถิ่นเราร่วมรวมฤดี

หญิง 2) เราอยู่กันฉันพี่น้องปรองดองรัก
เราทุกคนตระหนักในศักดิ์ศรี
เทิดสัญลักษณ์ช้างชูคบเพลิงชั่วชีวี
จักทำดีด้วยคำมั่นปัญญาชน

(*) หญิง 1) ดอกสักบานแล้วร่วงหล่นกล่นเกลื่อนสนาม
ทองกวาวงามตระการบานเต็มต้น
อินทนิลสีม่วงซึ้งตรึงกมล
เคยได้ยลทุกปีที่ผ่านมา

หญิง 2) ธรรมชาติงามล้ำเคยด่ำดื่ม
ใครจะลืมสถาบันการศึกษา
ลาอาจารย์เพื่อนผองต้องขอลา
ลามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลา

ซ้ำตั้งแต่ (*) อีกครั้งหนึ่ง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เชี่ยว ชาญชล (คนชอบดื่ม)
ผู้ขับร้อง : มาริษา อมาตยกุล, วรนุช อารีย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จังหวะโบเรโล่
เชี่ยว ชาญชล (คนชอบดื่ม)

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงลา มช.