รักแท้

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ญ. เมื่อยามมีความรัก
ช. สลักใจ
ญ.เมื่อยามจากไปไหน
ช. ไม่ลืมกัน
ญ. รัก รักกันนัก รักคงรักนานนักมักพาหวั่น หวั่น
ช. ถึงนานวันไม่มีแปรผัน เหมือนวันใหม่ ใหม่
ญ. หวานเพียงคำพร่ำ
ช. ใช่หวานเพียงคำนี่
ญ. ไม่รู้ในใจพี่
ช. ฝากรักภักดีให้ ฝากใจจนตาย
ญ. กลัวจะลวงรักมาภิรมย์ พอเชยชมสมใจทำลาย
จะต้องตายเพราะคำชายลวง
ช. ปากตรงกับใจรัก
ญ. สักเพียงใด
ช. สุดเปรียบอะไรไหน
ญ. ไม่เชื่อเลย
ช. รัก รักจริงนะ น้องฟังนะ ฟังซิดวงใจเอ่ย เอ่ย
ญ. หลงละเลยเชื่อคำชื่นเชยแล้วเลยตรมใจ
ช. รักไม่มีหน่าย
ญ. ตราบถึงวันตายแน่
ช. จะรักจนเฒ่าจนแก่
ญ. อย่าหวนปรวนแปรเล่า แก่เฒ่าคงครอง
ช. เฒ่าชะแรหรือแก่ชราไม่แรมรารักร่วมใจปอง
ถือกระบองยอดเพชรจนตายเอย

** ร้องเหมือนเดิมสองเที่ยว
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : สมศักดิ์ + ศรีสุดา
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ขับร้องโดย สมศักดิ์ เทพานนท์ - ศรีสุดา รัชตะวรรณ
จังหวะ ชะชะช่า
วรวิทย์
© เรียบเรียง คีติ คีตากร
วรวิทย์
© คุณมาริษา เล่าว่าเพลง นี้เดิมทีครูเอื้อ ให้เธอเป็นผู้ขับร้องกับคุณสมศักดิ์ แต่เสียงสูงเลยให้คุณศรีสุดาเป็นผู้ร้องแทน
วรวิทย์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรักแท้