ลูกแก้วสกุลไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  *(สร้อย) ลูกแก้วคือยุวชนไทย
ถึงแม้เยาว์วัยแต่รับไว้เป็นเครือวงศ์
ร่วมอยู่ในผืนธงไตรรงค์
เลือดเนื้อเผ่าพงศ์นับลงเป็นวงศ์วาน
เลือดเนื้อเชื้อโลหิตไทย
ร่วมใจในวัฒนาการ
วีรชนของไทยโบราณ
ก็ล้วนเชี่ยวชาญหาญกล้าทุกทาง

(ชาย) รวมกำลังพร้อมเพิ่มพูน
ถือเลือดตระกูลไว้เป็นตัวอย่าง
(หญิง) จงอย่าให้สีของเลือดนั้นจาง
เราถือแนวทางชีวีเราวางไว้ให้ชาติไทย
(ซ้ำ *)

(ชาย) ชาติศาสนาองค์ราชาเทิดทูนดังใจ
(หญิง) เกียรติรักษาไว้ เหมือนดังชีวา
(พร้อม) ช่วยกันอุทิศพลีชีวิตเราบูชา
วีรชนสืบสายต่อมา
เลือดและเนื้อดวงชีวา
เพื่อรักษาดินแดนไทย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงลูกแก้วสกุลไทย