เหมือนหลิวลู่ลม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ยามลมพัดผ่านแรงลมพาหลิวอ่อนเอนไกว
ดังใจชายไหวโอนอ่อนไปรักใครรักง่ายไม่จริงจัง
รักรักแล้วร้างไม่เห็นทางจีรัง
ยามรักสุมทุ่มรักประดังถึงยามเขาชังแลเลย
คิดยิ่งเศร้าเหงาจริงเอยเขาไม่มาเชยเราคอย

ยามลมพัดผ่านพาดวงมานหวิวตามลมลอย
หลิวหวิวไหวเหมือนใจเราคอยถึงความรักกร่อยเลื่อนลอยหาย
ช้ำนักรักนั้นไยหนอพลันมากลาย
ช่างเหมือนหลิวพร่างพลิ้วกระจายเมื่อยามพระพายโชยมา
คิดแล้วเศร้าเหงาวิญญารักยามโรยราอาดูร
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ผสมผสานทางวัฒนธรรมได้กลมกลืน
Nongmoo9

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเหมือนหลิวลู่ลม