สุดแท้แต่วาสนา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สุดแท้แต่วาสนา
โชคชะตาชักพามาให้
เรานี้ไม่เคยหวั่นไหว
ด้วยสุดหมายรักไว้ให้เที่ยงธรรม

แม้ใจคงมั่น
รักผูกพันยังอาจแปรผันด้วยกรรม
จะมัวหลงพะวงเพ้อพร่ำ
หวนไห้ใฝ่จำให้ช้ำไฉน

ความรักนั่นเปลี่ยนแปรผัน
ดุจกังหันผันเวียนตามลม
ปองหวังอยู่เป็นคู่สม
อาจขื่นขมมิสมดังตั้งใจ

ใครหลงมันแล้วคงโศกศัลย์
ยามเมื่อรักนั้นมิสมดังฝันใฝ่
หวังสิ่งใดลองใคร่ครวญคิดไป
ใช่จะสมชมชิดได้ตามใจหมายทุกอย่าง

สุดแท้แต่วาสนา
โชคชะตาของเราเคยสร้าง
ควรหรือต้องมาหม่นหมาง
เมื่อรักร้างระคางจางจากใจ

แม้บุญเคยสร้าง
รักที่จางคงไม่ราร้างห่างไกล
คู่กันแล้วมิแคล้วไปได้
รักย่อมสดใสครองไว้เคียงขวัญ

หากมิใช่คู่เชยชม
เรื่องจะสมนั้นอย่าหมายมั่น
คงพลัดพรากไปจากขวัญ
ต้องโศกศัลย์นับวันจะห่างไกล

พรหมลิขิตนั้นคอยเสกสรร
ดลให้คู่ขวัญนั้นสัมพันธ์รักใคร่
แม้คู่กันคงผูกพันสมใจ
วาสนาชักพาให้ได้ครองไว้สมปอง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ / เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จังหวะรัมบ้า เรียบเรียงเสียงประสานโดยครูบิลลี่ คีติ คีตากร
นิมิตฯ / เทพกร บวรศิลป์
© ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
คำร้อง ศยาม
เรียบเรียง คีติ คีตากร
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสุดแท้แต่วาสนา