ซื้อหุ้นใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โลกนี้ใครมีหัวใจขายบ้าง
หัวใจอย่างมีสตางค์ซื้อได้
อยากซื้อมานานต้องการเหยียดไว้
ใช้ทาสใจหวังกำไรวิญญาณ์

อยากให้คนทุกคนได้เห็น
ว่าด้วยจำเป็นจึงต้องใช้เงินตรา
อกเอ๋ยมีกรรมฉันจำหยามค่า
ใครขายใครค้าเงินฉันกล้าซื้อใจ

สร้างสรรค์ความดีเสียจนหมองหม่น
ซื้อใจคนเพียงแค่รักมิได้
โธ่เอ๋ยชะตาเกิดมาไฉน
รักผู้ใดแล้วเอาใจลงทุน

มุ่งเอาใจซื้อใจเสมอ
เพียรเฝ้าบำเรอเธอช่างไร้ใบบุญ
กุศลในใจไร้คนคิดครุ่น
จึงขอเวียนหมุนเงินซื้อหุ้นหัวใจ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : สมคิด เกษมศรี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จังหวะโบเลโร่
นิมิตฯ
© คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
เรียบเรียง เพิ่ม คล้ายบรรเลง
จังหวะ โบเลโร่
ลงวันที่ 24 พ.ค. 2513
วรวิทย์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงซื้อหุ้นใจ