เพลงอรุณ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ยามเช้าดอกไม้บานชวนสำราญในหัวใจ
เหล่าภมรว่อนไปคลึงไคล้ในมวลผกา
อาทิตย์สาดแสงส่องเปลวสีทองงามโสภา
อีกเหล่ามวลปักษาผกผินบินมาจากรัง
ลมโชยมาเบา ๆ เพลงเช้าแผ่วเคล้าให้ฟัง
ยามดวงใจสมหวังช่างสุขเหมือนดังเราเข้าสวรรค์
น้ำค้างยังค้างใบ มวลไม้พราววาววับพลัน
โอ้หยาดเพชรผ่องพรรณเกล็ดฝันดูงามเพริดพราย

อาทิตย์แรงแสงกล้า ยามสายมาเตือนทักทาย
เกล็ดน้ำค้างเริ่มหาย ความร้อนกลายมาแผดเผา
ดอกไม้คลายหอมกรุ่น กลีบละมุนดูซบเซา
เมื่อดอกไม้เริ่มเฉา ครวญคิดให้เศร้าหทัย
ตรองดูดังนงเยาว์ ยามสาวสดสวยวิไล
ชวนเพลินมองต้องใจ งามอิ่มสมวัยชวนให้ชายปอง
พอรักมาสิงใจ ลงให้ใครมาชิดครอง
กลิ่นอายสาวเศร้าหมอง มองเหมือนมาลียามสาย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© คุณบรรจงจิตต์ร้องครับ ไม่ใช่คุณพรศุลี
แว่วเสียงเธอ
© น่าจะชื่อ "เพลงอรุณ" นะครับ จังหวะฟอกซ์-ทรอต
อำนาจ รักษ์งาน
© แกไขตามทักท้วงแล้ว ขอบคุณครับ
นิมิตฯ
© ประพันธ์คำร้องโดย ครูพร พิรุณ
ประพันธ์ทำนองโดย ครูเอื้อ สุนทรสนาน
ครับ
radio2005

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเพลงอรุณ