ปราสาทแดง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  ยังมีปราสาทสีแดง ดังศิลาแลง
งดงามเด่นแซงแหล่งเมืองชมพู
อัศวินอัศวินีชวนดู
จิตใจนั้นร่วมกันเชิดชูพระภูธเรศน์จุฬา
วิศณุเทพเทวัญ
ดังบิดรอันทุกคนผูกพันมั่นในวิญญา
ต่างเคารพ ต่างซบใจบูชา
เทพองค์นี้ให้เขาเกิดมา
รับงานทางช่างกว้างไกล
เป็นอาจารย์เป็นพ่อ
พวกเขาจึงรวมร่วมก่อพ่อเดียวกันในใจ
คุณความดีปองใฝ่
เลือดหมูคือสีผูกใจ ไว้ศักดิ์ศรีคงมั่น
ผองชาวปราสาทสีแดง
โลหิตรินแรงสายธารแห่งใจแบ่งไปเทียมทัน
ต่างพี่น้องร่วมสายเลือดเดียวกัน
ด้วยตัวเขาจิตใจผูกพัน
มิคลายรักมั่นจุฬา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เหมันต์รัญจวน
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำคณะวิศวะฯ จุฬา
เหมันต์รัญจวน
© ภูธเรศ ครับ ไม่ใช่ ภูธเรศน์ แปลว่าพระเจ้าแผ่นดิน
สิงห์
© ยังมีปราสาทสีแดง
ดังศิลาแลงงดงามเด่นแซงแหล่งเมืองชมพู
อัศวินอัศวินีชวนดู
จิตใจนั้นร่วมกันเชิดชูพระภูธเรศจุฬาฯ
วิษณุเทพเทวัญ
ดังบิดรอันทุกคนผูกพันมั่นในวิญญาณ์
ต่างเคารพ ต่างซบใจบูชา
เทพองค์นี้ให้เราเกิดมารักงานทางช่างกว้างไกล
เป็นอาจารย์เป็นพ่อ
พวกเราจึงรวมร่วมกอพ่อเดียวกันในใจ
คุณความดีปองใฝ่
เลือดหมูคือสีผูกใจ ไว้ศักดิ์ศรีคงมั่น
ผองชาวปราสาทสีแดง
โลหิตรินแรงสายธารแห่งใจแบ่งไปเทียมทัน
อาบพี่น้องร่วมสีเลือดเดียวกัน
ด้วยปวงเราจิตใจผูกพัน มิคลายรักมั่นจุฬาฯ
TSF85
© ประพันธ์คำร้องโดย ธาตรี ทำนองโดยครูเอื้อ สุนทรสนาน
แฟนเพลง
© รักงานทางช่างกว้างไกล ไม่ใช่ รับงาน
frank
© เพลงนี้ผมฟังสมัยกว่า ๔๐ ปีก่อนถิอเป็นเพลงที่เขียนเนื้อร้องได้ครอบคลุมทุกกิจกรรมของคณะวิศวะ จุฬาฯ ถือเป็นเนื้อร้องตัวอย่างสำหรับการเขียนเพลงสถาบันเพลงหนึ่งครับ
สุนทร พ.
© อาบพี่น้องร่วมศรีเมืองเดียวกัน
ชัย
© อาบพี่น้องร่วมสีเลือดเดียวกัน
95
© จังหวะแทงโก้

© เพลงนี้แสดงความเป็นวิศวกรได้อย่างแท้จริงครับ ผมจะสามารถหาโนตดนตรีเพลงนี้ได้จากที่ใดบ้างครับ กรุณาแนะนำด้วย ขอบคุณมากครับ
สุรฉัตร วศ22
© นายแสงชัย พรศิวะกุล พร้อมด้วยนายประเสริฐ ทรัพย์พิพัฒนา นายพิชิต จำนงค์พิพัฒน์กุล นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุ่นเข้าปี 2510 ได้ไปพบคุณครูเอื้อ สุนทรสนาน ที่บ้านในซอยสุจริต ประมาณปลายปี 2512 ต้นปี 2513 ขอให้ท่านแต่งเพลงประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ให้ 2 เพลง โดยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทำแผ่นเสียง คุณครูเอื้อฯ ได้กรุณาแต่งให้ 2 เพลง คือ ปราสาทแดง กับ แรงเลือดหมู ถือได้ว่าเป็นเพลงสุนทราภรณ์ระดับคณะ 2 เพลงแรก แผ่นเสียงทุกแผ่นทุกหน้ามีลายเซ็นต์ครูเอื้อฯ บรรจุซองหน้าปกเป็นรูปตึก 1 ที่ชาววิศวะ จุฬาฯ เรียกกันว่า ปราสาทแดง ภายในมีเนื้อและโน๊ตเพลงทั้ง 2 บรรจุไว้ด้วย
พลตำรวจตรี แสงชัย สุวัฒนภักดี วิศวะจุฬา2510
© เพิ่มเติม ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง คือ คุณครูธาตรี และผู้ประพันธ์ทำนอง คือ คุณครูเอื้อ สุนทรสนาน ขับร้องหมู่ โดยสุนทราภรณ์
พลตำรวจตรีแสงชัย สุวัฒนภักดี วิศวะจุฬา2510
© เนื้อเพลงที่ถูกต้องตามต้นฉบับของสุนทราภรณ์ครัับ

ยังมีปราสาทสีแดง ดังศิลาแลง
งดงามเด่นแซงแหล่งเมืองชมพู
อัศวินอัศวินีชวนดู

จิตใจนั้นร่วมกันเชิดชูพระภูธเรศจุฬา
วิษณุเทพเทวัญ
ดังบิดรอันทุกคนผูกพันธ์มั่นในวิญญา
ต่างเคารพ ต่างซบใจบูชา
เทพองค์นี้ให้เราเกิดมา
รับงานทางช่างกว้างไกล
เป็นอาจารย์เป็นพ่อ
พวกเราจึงรวมร่วมกอพ่อเดียวกันในใจ
คุณความดีปองใฝ่
เลือดหมูคือสีผูกใจ ไว้ศักดิ์ศรีคงมั่น
ผองชาวปราสาทสีแดง
โลหิตรินแรงสายธารแห่งใจแบ่งไปเทียมทัน
อาบพี่น้องร่วมสีเมืองเดียวกัน
ด้วยปวงเราจิตใจผูกพันธ์
มิคลายรักมั่นจุฬา


พลตำรวจตรีแสงชัย สุวัฒนภักดี
© ขออภัย พิมพ์เนื้อเพลงผิดพลาด
ขอแก้ไขจาก "รับงานทางช่างกว้างไกล"
เป็น "รักงานทางช่างกว้างไกล"
พลตำรวจตรีแสงชัย สุวัฒนภักดี
© ประโยคที่ 3 จากท้าย
“อาบพี่น้องร่วมสีเลือดเดียวกัน
หรือ
“อาบพี่น้องร่วมศรีเมืองเดียวกัน”
หรือว่าของเดิมถูกแล้ว

จาก สุทธิพงษ์เทพพิทักษ์ วิศวะ จุฬาฯ 2511

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงปราสาทแดง