ชาวสวนปาล์ม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เราชาวสวนปาล์ม เลออร่ามท่ามกลางวงล้อม
เรามาสมยอม อยู่ในวงล้อม อันพร่างพร้อมพร่างไป

เราชาวสวนปาล์ม เลออร่ามหวามตาหวามใจ
เฟืองประเทืองวิไล กระชับเกลียวไป มิได้คลายสักครา

เราไม่เมาสุรา เราเมาสุขหนา
เมื่อเราได้มาสังคมร่มปาล์มนี้

เราชาวสวนปาล์ม ใครจะห้าม น้ำใจไมตรี
มันหลั่งรินฤดี พรมฃวัญชีวี น้องพี่งามรื่นรมย์
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... จำปาทอง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
จำปาทอง
© ทำนองโดย "ธาตรี"
แว่วเสียงเธอ
© ปัจจุบันนี้คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
KMUTNB
© ลิงค์เพลงครับ youtube.com/watch?v=4-3Bqw7ehH0
KMUTNB

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงชาวสวนปาล์ม