ลาเทคโนโลยีแดนอาลัย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ลาต้องจำลาไปก่อนแล้วเอย
ณ. ถิ่นนี้เคยร่วมสัมพันธ์กันอยู่นานเนาว์
สถาบันที่โอบเอื้อเรา นามพระจอมเกล้าฯ
คือเงื้อมเงาผองเราสุขสันต์
ร่วมกันช้านานหนักหนา

มองเห็นสีแสดยิ่งหมองอุรา
สวยสดซึ้งตา คือสัญญลักษณ์แห่งของเรา
แม้อยู่หนใดไม่อับเฉา
สายเลือดของเรา สถาบันเดียวมั่นไม่คลาย
ร้างกายใจอยู่คู่ขวัญ โอ้หม่นหมองนาน
ถึงคราลาอาจารย์ นั้นอาลัยหนักหนา

จำต้องจำไกลไปห่างลับตา
ขอให้สัญญาจะหวนมาเยือนเยี่ยมอย่างเคย
ยามนี้ใจเศร้าสุดเฉลย
สถานที่เคย ได้คุ้มครองผองเราสุขสันต์
ประทานสรรพวิชาผอง

แดนเทคโนโลยีที่นี้ได้ครอง
ผาสุกสมปอง เราทั้งผองร่วมสถาบัน
แม้อยู่หนใดไม่แปรผัน
สายเลือดสัมพันธ์ มั่นสายใย ไม่จืดไม่จาง
ถึงคราวจำห่างจากกัน โอ้จำร้างกัน
เหลืออาลัยรำพัน หัวใจมั่นไม่ลืม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... จำปาทอง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
จำปาทอง
© ร้องโดย วรนุช อารีย์
ดำริ
© เพลงของสถาบันเทคโนพระจอมเกล้าที่บันทึกแผ่นเสียงชุดนี้มี 8 เพลง
มาร์ชสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ - หมู่
สถาบันเทคโนโลยีแดนอาลัย - วรนุช อารีย์
มด - หมู
มดลาบาง บางอาลัยมด - เอื้อ- บุษยา
มาร์ชโทรคมนาคม - หมู่
คนโทร - อโศก
บางซ่อน - เอื้อ
เทคนิคสังสรรค์ - หมู่
ดำริ
© ลา...ต้องจำลาไปก่อนแล้วเอย
ณ. ถิ่นนี้เคยร่วมสัมพันธ์กันอยู่นานเนาว์
สถาบันที่โอบเอื้อเรา นามพระจอมเกล้า
คือเงื้อมเงาคุ้มครองป้องขวัญ
ประทานสรรพวิชาผอง

แดน...เทคโนโลยีที่นี้ได้ครอง
ผาสุกสมปอง เราทั้งผองร่วมสถาบัน
แม้นอยู่หนใดไม่แปรผัน สายเลือดสัมพันธ์
มั่นสายใย ไม่จืดไม่จาง ถึงคราวจำห่างจากกัน
โอ้หม่นหมองมาลย์
ถึงคราลาอาจารย์ นั้นอาลัยหนักหนา

จำ...ต้องจากไกลไปห่างลับตา
ขอให้สัญญาจะหวนมาเยือนเยี่ยมอย่างเคย
ยามนี้ใจเศร้าสุดเฉลย สถานที่เคยได้คุ้มครอง
ผองเราสุขสันต์ ร่วมกันช้านานหนักหนา

มอง...เห็นสีแสดยิ่งหมองอุรา
สวยสดซึ้งตา คือสัญลักษณ์แห่งผองเรา
แม้นอยู่หนใดไม่อับเฉา น้องพี่ผองเรา
สถาบันเดียวมั่นไม่คลายร้างกายใจอยู่คู่ขวัญ
โอ้...จำร้างกัน เหลืออาลัยรำพัน หัวใจมั่นไม่ลืม
KMITL
© คำร้อง พร พิรุณ
ดำริ
© อยากเห็นปกแผ่นเสียงอัลบัมนี้ครับ
เด็กๆ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงลาเทคโนโลยีแดนอาลัย