แรงเลือดหมู

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  พวกเราน้อง ภาคภูมิฤดี รักกันที่สีเดียว
พี่ปองน้องเกี่ยวเราถือเลือดเดียวเกี่ยวใจสัมพันธ์

อยู่เหนือหรือใต้ เจอะกันทิศใด รักกันได้นิรันดร์
เลือดหมูหรือนั่น อ๋อเลือดเดียวกันทุกวันพลันปลื้มใจ

ถึงงานจะต่างก็ดีแต่มีเลือดหมูเป็นสีผูกใจ
ร่วมสีรวมกายร่วมใจ จะอยู่แห่งไหนก็เลือดเดียวกัน

ถิ่นเราไว้ชื่อ หยิ่งในฝีมือ รักในชื่อสัมพันธ์
เลือดหมูหรือนั่น อ๋อเลือดเดียวกันทุกวันพลันปลื้มใจ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... จำปาทอง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
จำปาทอง
© เพลง สำหรับ วิศวะ ทุกสถาบัน
ditt
© เพลงของวิศวะ จุฬาฯ อยู่ในชุดเดียวกับปราสาทแดง
ศยามล
© พวกเราน้องพี่ ภาคภูมิฤดีรักกันที่สีเดียว
พี่ปองน้องเกี่ยว เราถือเลือดเดียวเกี่ยวใจสัมพันธ์

อยู่เหนือหรือใต้ เจอะกันทิศใดรักกันได้นิรันดร์
เลือดหมูหรือนั่น อ๋อ เลือดเดียวกันพบกันก็ปลื้มใจ

ถึงทางจะต่างก็ดี แต่มีเลือดหมูเป็นสีหทัย
ร่วมสีรวมใจทั่วไป จะอยู่แห่งไหนก็เลือดเดียวกัน

พวกเราไว้ชื่อ หยิ่งในฝีมือรักในชื่อสัมพันธ์
เลือดหมูหรือนั่น มิต้องรำพันรู้กันว่าพวกใด
TSF85
© พวกเราน้องพี่ ภาคภูมิฤดีรักกันที่สีเดียว พี่ปองน้องเกี่ยว เราถือเลือดเดียวเกี่ยวใจสัมพันธ์ อยู่เหนือหรือใต้ เจอะกันทิศใดรักกันได้นิรันดร์ เลือดหมูหรือนั่น อ๋อ เลือดเดียวกันพบกันก็ปลื้มใจ ถึงทางจะต่างก็ดี แต่มีเลือดหมูเป็นศรีหทัย ร่วมสีร่วมใจทั่วไป จะอยู่ถิ่นไหนก็เลือดเดียวกัน พวกเราไว้ชื่อ หยิ่งในฝีมือรักในชื่อสำคัญ เลือดหมูหรือนั่น มิต้องรำพันรู้กันว่าพวกใด //เพลงนี้คณะวิศวะแต่ละแห่งเนื้อ และ ทำนองไม่ตรงกันครับ(ส่วนมากเลย) แต่ร้องร่วมกันได้ ดังใน กีฬา8เกียร์ หรือ เกียร์สัมพันธ์ครับ
KMITL
© เนื้อที่ถูกต้องตามแผ่นเสียง คือแบบนี้ครับ ........พวกเราน้องพี่ ภาคภูมิฤดีรักกันที่สีเดียว พี่ปองน้องเกี่ยว เราถือเลือดเดียวเกี่ยวใจสัมพันธ์ อยู่เหนือหรือใต้ เจอะกันทิศใด รักกันได้นิรันดร์ เลือดหมูหรือนั่น อ๋อเลือดเดียวกันพบกันก็ปลื้มใจ ถึงทางก็ต่างดี แต่มีเลือดหมูเป็นสีหทัย ร่วมสีร่วมใจทั่วไป จะอยู่ถิ่นไหนก็เลือดเดียวกัน พวกเราไว้ชื่อ หยิ่งในฝีมือ รักในชื่อสำคัญ เลือดหมูหรือนั่น มิต้องรำพัน รู้กันว่าพวกใด
วิดวะ
© เพลงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ครับ เคยฟังเมื่อประมาณ 45 ปีก่อน ชุดเดียวกับเพลง"ปราสาทแดง"ครับ
สุนทร พ.
© เมื่อปี2508 คณะวิศวฯจุฬา จัดแสดงดนตรีวงสุนทราภรณ์ ที่หอประชุมจุฬา ครูเอื้อ ได้แต่งเพลงให้คณะฯ 2 เพลงคือ ปราสาทแดง และ แรงเลือดหมู
วิศวฯ จุฬาฯ 08
© พวกเราน้องพี่
ภาคภูมิฤดีรักกันที่สีเดียว
พี่ปองน้องเกี่ยว
เราถือเลือดเดียวเกี่ยวใจสัมพันธ์
อยู่เหนือหรือใต้
เจอะกันทิศใดรักกันได้นิรัน
เลือดหมูหรือนั่น
อ๋อเลือดเดียวกันพบกันพลันชื่นใจ
*ถึงทางจะต่างก็ดี
แต่มีเลือดหมูเป็นสีหทัย
ร่วมสีร่วมใจทั่วไป
จะอยู่ถิ่นไหนก็เลือดเดียวกัน
**พวกเราไว้ชื่อ
หยิ่งในฝีมือรักในชื่อสำคัญ
เลือดหมูหรือนั่น
มิต้องรำพันรู้กันว่าพวกใด
( ซ้ำ*,** )
เนื้อเพลงผิด
© นายแสงชัย พรศิวะกุล พร้อมด้วยนายประเสริฐ ทรัพย์พิพัฒนา นายพิชิต จำนงค์พิพัฒน์กุล นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุ่นเข้าปี 2510 ได้ไปพบคุณครูเอื้อ สุนทรสนาน ที่บ้านในซอยสุจริต ประมาณปลายปี 2512 ต้นปี 2513 ขอให้ท่านแต่งเพลงประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ให้ 2 เพลง โดยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทำแผ่นเสียง คุณครูเอื้อฯ ได้กรุณาแต่งให้ 2 เพลง คือ ปราสาทแดง กับ แรงเลือดหมู ถือได้ว่าเป็นเพลงสุนทราภรณ์ระดับคณะ 2 เพลงแรก แผ่นเสียงทุกแผ่นทุกหน้ามีลายเซ็นต์ครูเอื้อฯ บรรจุซองหน้าปกเป็นรูปตึก 1 ที่ชาววิศวะ จุฬาฯ เรียกกันว่า ปราสาทแดง ภายในมีเนื้อและโน๊ตเพลงทั้ง 2 บรรจุไว้ด้วย
พลตำรวจตรีแสงชัย สุวัฒนภักดี วิศวะจุฬา2510
© เพิ่มเติม ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง คือ คุณครูธาตรี และผู้ประพันธ์ทำนอง คือ คุณครูเอื้อ สุนทรสนาน ขับร้องหมู่ โดยสุนทราภรณ์
พลตำรวจตรีแสงชัย สุวัฒนภักดี วิศวะจุฬา2510
© เนื้อเพลงที่ถูกต้อง ที่รับมาพร้อมแผ่นเสียง

พวกเราน้อง พากพูมฤดี รักกันที่สีเดียว
พี่ปองน้องเกี่ยวเราถือเลือดเดียวเกี่ยวใจสัมพันธ์

อยู่เหนือหรือใต้ เจอะกันทิศใด รักกันได้นิรันดร์
เลือดหมูหรือนั่น อ๋อเลือดเดียวกันพบกันก็ปลื้มใจ

ถึงทางจะต่างก็ดีแต่มีเลือดหมูเป็นสีหทัย
ร่วมสีรวมใจทั่วไป จะอยู่ถิ่นไหนก็เลือดเดียวกัน

พวกเราไว้ชื่อ หยิ่งในฝีมือ รักในชื่อสำคัญ
เลือดหมูหรือนั่น มิต้องรำพันรู้กันว่าพวกใด

พลตำรวจตรี แสงชัย สุวัฒนภักดี
© ท่อนแรกขึ้นต้นด้วย พวกเราน้องพี่
เนื้อเพลงข้างบน ตกหล่นไป 1 คำ
พลตำรวจตรีแสงชัย สุวัฒนภักดี

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงแรงเลือดหมู